Здійснення нагляду під час рекультивації земельних ділянок

Підприємства, організації та установи, які розробляють родовища корисних копалин і торфу, проводять геологорозвідувальні, вишукувальні, будівельні та інші роботи на наданих їм у користування сільськогосподарських землях або лісових угіддях, зобов’язані коли мине потреба в цих землях за свій рахунок приводити їх у стан, придатний для використання в сільському, лісовому або рибному господарстві, а при виконанні зазначених робіт на інших землях – у стан, придатний для використання їх за призначенням.

Підприємства, організації та установи, що здійснюють промислове або інше будівництво, розробляють родовища корисних копалин, а також проводять інші роботи, зв’язані з порушенням ґрунтового покриву, зобов’язані знімати, зберігати і наносити родючий шар ґрунту на землі, що рекультивуються, або на малопродуктивні угіддя.

Відновлення родючості земель, що рекультивуються для використання їх у сільському або лісовому господарстві, здійснюється землекористувачами, яким передаються (повертаються) землі, за рахунок коштів підприємств, організацій і установ, що проводили на цих землях роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового покриву.

Послуга зі здійснення нагляду під час рекультивації земельних ділянок надається по принципу контролю якості робіт та контролю виконання проектних рішень, адже тільки відповідальна та правильна рекультивація здатна повернути техногенно порушені землі до використання їх у сільському та лісовому господарствах.

Партнерська співпраця з ННЦ «Інститут землеробства НААНУ» та ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» дозволяє нам проводити повний спектр робіт з проведення агрохімічних досліджень, розробки проектів рекультивації та контролю правильності їх реалізації будь-якої складності. Найкращі галузеві фахівці України – найбільша перевага MCL серед всіх конкурентів!