Складання актів перевірки за результатами перевірки технічного стану установки очистки газу на джерелі викиду (утворення)

Установка очистки газу (далі – ГОУ) – комплекс споруд, призначений для відведення, транспортування та вловлювання з газопилового потоку, що відводиться від технологічного обладнання, наявних у ньому забруднюючих речовин. Тобто, ГОУ забезпечують концентрацію забруднюючих речовин, що викидається в атмосферу та є інструментом охорони атмосферного повітря. Також, впровадження ГОУ дозволяє економити на екологічному податку, в наслідок зменшення об’єму забруднюючих речовин.

Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

У відповідності до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009р. №52 суб’єкт господарювання зобов’язаний проводити перевірку ГОУ для оцінки їх технічного стану не менше двох разів на рік, за результатами перевірки складати акт перевірки технічного стану установки очистки газу на джерелі викиду (утворення) відповідно до встановленого зразка. У разі виявлення недоліків необхідно розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Оскільки наші співробітники є найкращими спеціалістами-технологами процесів, пов’язаних з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, то, природньо, що наші спеціалісти в найкоротший час, та у строгій відповідності до вимог Законодавства виконають всі передбачені Законодавством роботи з установками очистки газу.