Складання агрохімічного паспорту земельної ділянки

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки – документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами.

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки є результатом агрохімічної паспортизації всіх земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться з метою державного контролю за зміною показників родючості, забруднення ґрунтів токсичними речовинами і радіонуклідами, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Об’єктами агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення є: рілля, у тому числі зрошувана, осушена; сіножаті і пасовища; багаторічні насадження.

Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень – через кожні 5-10 років і є обов’язковою для всіх землевласників та землекористувачів.

Відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:

  • передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки;
  • зміні власника земельної ділянки або землекористувача;
  • проведенні грошової оцінки земель;
  • визначенні розмірів плати за землю;
  • здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.

Партнерська співпраця з ННЦ «Інститут землеробства НААНУ», ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» дозволяє нам проводити повний спектр робіт з проведення агрохімічних досліджень будь-якої складності. Найкращі галузеві фахівці України – найбільша перевага MCL серед всіх конкурентів!