Реєстрація та перереєстрація ГОУ

Установка очистки газу (далі – ГОУ) – комплекс споруд, призначений для відведення, транспортування та вловлювання з газопилового потоку, що відводиться від технологічного обладнання, наявних у ньому забруднюючих речовин. Тобто, ГОУ забезпечують концентрацію забруднюючих речовин, що викидається в атмосферу та є інструментом охорони атмосферного повітря. Також, впровадження ГОУ дозволяє економити на екологічному податку, в наслідок зменшення об’єму забруднюючих речовин.

Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

Відповідно до ч. 7 ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009р. №52 установки очистки газу (ГОУ) повинні мати паспорт установленого зразка та бути зареєстровані у органах державного екологічного контролю.

Відповідно «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009р. №52 у випадку модернізації, зміни, тощо газоочисної установки необхідно скласти новий паспорт ГОУ та перереєструвати ГОУ у органах державного екологічного контролю.

Оскільки наші співробітники є найкращими спеціалістами-технологами процесів, пов’язаних з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, то, природньо, що наші спеціалісти в найкоротший час, та у строгій відповідності до вимог Законодавства виконають роботи зі складання паспортів ГОУ, їх реєстрації/перереєстрації в органах державного екологічного контролю.