Послуги та консультації агронома

Агроном (грец. agronomos, від agros — поле й nomos — закон) — фахівець сільського господарства з вищою освітою, що володіє всебічними знаннями переважно в галузі землеробства.
Агроном:

 • Організовує виробництво сільськогосподарських культур.
 • Визначає раціональну структуру посівних площ.
 • Розробляє системи сівозміни, внесення добрив і застосування засобів захисту рослин.
 • Складає науково обґрунтовані карти обробітку культур і робочі плани на окремі періоди сільськогосподарських робіт і організовує їхнє виконання.
 • Застосовує індустріальні прийоми агротехніки.
 • Здійснює заходи з одержання високих урожаїв на поливних і осушених землях.
 • Ставить і вирішує завдання, пов’язані з організацією насінництва, прогнозуванням одержання нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур.
 • Здійснює виробничі досліди й наукові дослідження.
 • Організовує зберігання, первинну переробку й реалізацію сільськогосподарських культур.

Компанія MCL має тісні партнерські та наукові відносини ННЦ «Інститут землеробства НААНУ» та ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Найкращі спеціалісти даних профільних наукових закладів завжди готові надати послуги агронома будь-якого рівня складності. При такій формі співпраці наш клієнт має:

 1. гарантовано високий результат;
 2. ринкові ціни, що не перевершують ціни на послуги в цих організаціях;
 3. економію часу, а отже і коштів.