Підготовка Звіту форми 2-ТП повітря

Форми N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) подаються респондентами, узятими на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових газів в атмосферу органом державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності.

У формах N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) відображаються дані про викиди забруднювальних речовин та парникових газів від стаціонарних джерел забруднення. Дані про викиди від пересувних джерел забруднення, уключаючи виробничу, сільськогосподарську та іншу техніку, а також автомобільний та інші види транспорту, у цих формах не враховуються.

Оскільки метою існування статистичної звітності по формі 2-ТП (повітря) є збір за природокористування, то природньо, що правильне заповнення даної звітності, що буде базуватися на реальних, а не проектних даних може суттєво зменшити та оптимізувати податкове навантаження.

Оскільки співробітники ТОВ «еМСіеЛ» є найкращими професіоналами з нормування природокористування (викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря), то природньо, що ми здатні порахувати Ваші реальні витрати з екологічного оподаткування.

Дана послуга, в основному, надається по принципу екологічного аутсорсингу. Про переваги екологічного аутсорсингу від MCL Ви можете ознайомитися в розділі Екологічний супровід підприємств напрямку Еколого-правовий консалтинг вище.