Досудове та судове оскарження приписів, рішень, актів, дій або бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері охорони навколишнього природного середовища

Екологічне право – специфічна сфера галузь юриспруденції, яка потребує одночасно глибоких знань та досвіду адміністративного провадження та  знання матеріальних норм, що прямо чи опосередковано регулюються рядом нормативних документів у сфері охорони довкілля (Законами України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону земель», «Про відходи», «Про рибне господарство промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»,  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та ін.

Органи, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, не рідко своїми діями або бездіяльністю порушують чинне законодавство України. Судове оскарження дій працівників державної екологічної інспекції – дієвий та ефективний спосіб відновлення порушених прав.

Компанія MCL надає послуги судового оскарження результатів перевірки вимог природоохоронного законодавства (акту перевірки, припису, матеріалів про відшкодування заподіяних збитків), дій або бездіяльності органів дежавної влади та органів місцевого самоврядування в сфері охорони навколишнього природного середовища.