Проведення державної екологічної експертизи

Екологічна експертиза – це обґрунтована наукова діяльність, яка визначає можливий вплив підприємства, організації, або їх окремої запланованої чи здійснюваної діяльності, чи виробничого процесу на навколишнє природне середовище. Вичерпний перелік видів діяльності, які можуть бути небезпечними для навколишнього природного середовища, та становить підвищену екологічну небезпеку наведено у відповідній постанові Кабміну №808 від 28 серпня 2013 року.

Екологічна експертиза (експертиза – далі по тексту) здійснюється державними органами, громадськими об’єднаннями, еколого-експертними формуваннями. Безумовно, найбільшим авторитетом серед підприємств користується саме державна екологічна експертиза, яка здійснюється центральними органами виконавчої влади, або створеними ними установами, відділами, підрозділами (наприклад, Управління екології та природних ресурсів КМДА, у місті Києві). Варто зазначити, що висновки державної екологічної експертизи несуть за собою умови та мають обов’язковий «дозвільний» характер, а висновки громадської експертизи – лише рекомендаційний.  Експертиза здійснюється на основі проектної документації, яка:

  1. обґрунтовує забезпечення максимально можливої та адекватної екологічної безпеки, що враховує вимоги діючого місцевого та національного законодавства;
  2. включає в себе еколого-економічне оцінювання проектної діяльності, яка враховує усі можливі витрати та збитки навколишньому природному середовищу;
  3. оцінює екологічний ризик, можливі негативні наслідки від кожного етапу діяльності, який може спричинити шкоду навколишньому середовищу;
  4. має у своєму складі інформацію щодо врахування думки громадськості;
  5. враховує альтернативні варіанти запроектованої діяльності та наслідки такої.

У традиційному баченні, такою документацією є Оцінка Впливу на Навколишнє Середовище (ОВНС) – документ у формі звіту, склад та зміст якого чітко визначений Державними Будівельними Нормами (ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище). Право формування такого документу надано спеціалістам у сфері екології з багаторічним стажем та позитивними відгуками, які отримали необхідні знання та мають змогу це підтвердити кваліфікаційним сертифікатом. У розпорядженні ТОВ «еМСіеЛ» більше десяти осіб, які мають необхідну кваліфікацію для складання ОВНС.

Якщо Ви, або Ваше підприємство, плануєте або здійснюєте діяльність, яка можливо становить підвищену небезпеку для навколишнього середовища та вказана у вищезазначеній постанові №808, Вам варто звернути увагу на те, що проведення державної екологічної експертизи є обов’язковим для Вас. Також екологічна експертиза здійснюється при виникненні певних екологічних ситуацій при наполяганні державних органів управління, контролю, законодавства.

Найбільш розповсюдженими видами діяльності при проектуванні або здійсненні яких необхідно проводити екологічну експертизу є (не за розповсюдженістю):

  1. Виробництво за допомогою органічного палива тепло-, електроенергії тепловою потужністю більше 200кВт;
  2. Виробництво матеріалів для будівництва (бетону та бетонних виробів, цементу, скла);
  3. Виробництво та видобування, транспортування та зберігання нафтопродуктів, газ (метан), скрапленого газу;
  4. Розведення худоби, птиці, риби у великих масштабах;

Також до розповсюджених видів діяльності, проектування та здійснення яких вимагають проведення комплексної будівельної експертизи відносяться інші види, які не вказані у постанові КМУ №808, зокрема. Відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» обов’язковій державній  експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів 4 і 5 категорії складності; об’єкти які будуються на землі з складними геолого-інженерними умовами; які будуються з залученням державних кошт, організацій, установ, підприємств комунальної власності. Проте, така комплексна експертиза здійснюється для будь-якого будівництва і не являє собою оцінку впливу на навколишнє середовище від потенційно підвищеної екологічної небезпеки від конкретної діяльності. Тому новостворені об’єкти господарювання, які планують діяльність пов’язану з впливом на навколишній світ, окрім проведення комплексної експертизи на будівництво, мають проводити екологічну експертизу.

Багаторічний досвід MCL у сфері екології, охорони природних ресурсів та санітарно-гігієнічного нагляду дозволяє нашим клієнтам отримати найкращий комплекс послуг для проведення державної екологічної експертизи. Будь-яка специфічна діяльність, яка можливо становить небезпеку, потребує індивідуального підходу та унікальних рішень які вимагають від розробника наявності багатьох інструментів та готових рішень. Комплексний підхід у сфері екології у розрізі екологічної експертизи полягає в проведені розрахунків можливих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, визначенню рівнів шуму, нормативному розрахунку водоспоживання та водовідведення, та здійсненню ще багатьох заходів. Довіривши спеціалістам еМСіеЛ складання документації для проведення експертизи ви отримуєте якісні послуги за конкурентними цінами.

Дана інформація корисна та важлива для Вас? Додайте цю статтю у Вашу стрічку на Facebook.

Якщо Ви не отримали повну відповідь на Ваше питання, або потребуєте індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язку нижче!

Форма зворотнього зв'язку