Система менеджменту якості ISO 9001

ISO 9000 відображає різноманітні аспекти якості менеджменту та об’єднує в собі найбільш популярні стандарти ISO. Ці стандарти являють собою інструкцією для компаній задля впевненості, що їхня продукція чи послуги повністю задовольняють потреби споживачів, а їхня якість з кожним разом виходить на вищий рівень. Система ISO 9000 включає в себе ISO 9004:2009 (орієнтована на те, щоб зробити систему якості більш ефективною та продуктивною), ISO 9001:2011 (орієнтована на внутрішній та зовнішній аудит системи якості), ISO 9000:2015 (розкриває основні поняття та концепції стандартизації) та ISO 9001:2015 (описує вимоги до системи якості менеджменту). Варто зазначити, що  ISO 9001:2015 (далі – ISO 9001) є обновленою версією попереднього ISO 9001:2008 (з 15 вересня 2015 року даний стандарт недійсний), а компанії, що були сертифіковані згідно цього стандарту мають право перейти на нову версію під час пересертифікації до 15 вересня 2018 року.

Отже, ISO 9001 – один із методів міжнародної стандартизації системи менеджменту якості підприємств чи компаній незалежно від їхнього розміру чи виду діяльності для забезпечення їхньої ефективності та результативності. Даний метод сертифікації ISO 9001 відображає критерії для системи управління якістю та надає змогу їх сертифікувати. На сьогоднішній день, в понад 170 країнах світу більше одного мільйону компаній пройшли сертифікацію ISO 9001.

Історія ISO розпочалася в 1946 році під час зустрічі делегатів з двадцяти п’яти країн світу в Лондонському Інституті цивільних інженерів. В ході зустрічі було вирішено заснувати інтернаціональну організацію для полегшення координації в сфері стандартизації на міжнародному рівні та об’єднання міжнародних стандартів. А вже 23 лютого 1947 року організація ISO офіційно розпочала свою діяльність.  З того було видано понад двадцять одну тисячу міжнародних стандартів, що об’єднала всі аспекти виробничих процесів та виробничих технологій. На теперішній час членами організації ISO являються 163 країни світу та 3 368 технічних установ, які всебічно здійснюють підтримку в розробці та покращенні стандартів. Центральний офіс ISO розташований в Женеві, Швейцарія.

Беззаперечними перевагами методу ISO 9001 можна вважати те, що він базується на таких принципах системи управління якості як орієнтир на споживача, залучення та мотивація топ менеджменту, процесний підхід та постійне вдосконалення. Перш за все, орієнтир на споживача означає не тільки задоволення потреб споживачів, а й прагнення перевищити їхні очікування. Основними плюсами у фокусуванні на споживачах є підвищення лояльності клієнтів, розширення клієнтської бази, збільшення розміру прибутку та ринкової ніші та підвищення споживчої цінності. Процесний підхід до системи якості управління покликаний підвищити здатність фокусування на ключових процесах та, за потреби, покращити їх, оптимізувати діяльність підприємства за рахунок ефективного управління процесом та раціонального використання матеріалів та ресурсів, та зниження функціональних бар’єрів. Принцип постійного вдосконалення орієнтований на успішні компанії та організації, оскільки це означає, що підприємства здатні реагувати на внутрішні та зовнішні чинники, створюючи нові можливості для розвитку власного бізнесу. Дотримання принципу залучення до робочого процесу компетентних та вповноважених осіб на всіх рівнях залежить від розуміння сутності якісних цілей компанії, мотиваційних заходів, заохочення персоналу до креативності, ініціативності, довіри та співробітництва, підвищення уваги до спільних цінностей та культури у всій організації.

Компанія «еМСіеЛ» здатна швидко та з дотриманням всіх офіційних вимог ISO 9001 забезпечити будь-яку компанію чи підприємство всіма необхідними заходами та інструкціями щодо впровадження стандарту ISO 9001. В швидкій та якісній роботі компанія «еМСіеЛ» завдячує своїм надійним партнерам в сфері міжнародної стандартизації та сертифікації. Звернувшись до спеціалістів MCL з питань  стандартизації ISO, Ви отримаєте змогу безперешкодно реалізовувати свої товари та надавати послуги на міжнародному та вітчизняному ринках.