Скорочення санітарно-захисних зон

Санітарно-захисна зона – це територія навколо об’єктів виробництва, що служить для захисту житлових та громадських будівель від можливого шкідливого впливу від об’єктів. Розміри санітарно-захисної зони (СЗЗ) встановлюються та регулюються проектними документами, технологічними регламентами обладнання та державними нормативними актами та Державними Санітарними Правилами 173-96. Основними об’єктами впливу на населення є: шум, вібрація, викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря та інші біологічні, хімічні, радіоактивні потенційно небезпечні об’єкти впливу. Встановлення санітарно-захисної зони відбувається так, щоб концентрація шкідливих речовин або рівнів шуму, вібрації на її межі не перевищувала гранично допустимі значення.

Забороняється розміщувати в санітарно-захисній зоні житлові будинки, бази та зони для відпочинку, території садівництва, санаторії та котеджні комплекси, індивідуальні або колективні дачні дільниці, дитячі та спортивні майданчики, оздоровчі, лікувальні та дитячі установи, заклади освіти. Також в СЗЗ не допускається розміщення підприємств з виробництва лікарських препаратів та засобів, складських комплексів для зберігання речовин та матеріалів для фармакологічного виробництва, об’єктів харчової промисловості, склади для зберігання продовольчої сировини та продуктів харчування, об’єктів водопровідних споруд для питної води.

Нерідко підприємства виробничого характеру, які знаходяться в населених пунктах, або безпосередньо у близькому сусідстві з житловою забудовою, внаслідок змін у технологічному процесі стикаються з необхідністю зменшення санітарно-захисної зони. Наприклад, при застосуванні нової сировини, або встановлені нового обладнання просторові розміри СЗЗ можуть змінюватися. Така можливість досягається завдяки досягнення санітарного розриву – відстані від джерел хімічного, біологічного і фізичного впливу (забруднення), що зменшує ці впливи до значень гігієнічних нормативів і величин прийнятного ризику для здоров’я населення.

Компанія MCL пропонує комплекс послуг із скороченню СЗЗ, зменшення розмірів СЗЗ, проведення експертизи матеріалів організації СЗЗ. Завдяки плідній багаторічній співпраці з Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМНУ підприємство еМСіеЛ може гарантувати позитивний результат у обумовлений термін.

Розміри встановленої санітарної зони можуть бути скорочені, коли на її межі з житловою забудовою,  або іншими об’єктами прирівняних до неї, концентрація шкідливих речовин в повітрі, рівні шуму, вібрації, та інших видів впливу не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Зниження рівнів шкідливого впливу може бути досягнуто завдяки застосуванню сучасного виробничого устаткування, матеріалів, та спеціальних технологій, які спрямовані на зменшення негативного впливу від об’єктів виробництва.

У зв’язку з великим попитом на ринку нерухомості та в умовах обмеженої пропозиції на ринку земель придатних для житлової забудови, девелопери нерідко звертають свою увагу на землі, які знаходяться у межах СЗЗ. Для таких випадків компанія MCL пропонує два рішення, які дозволять використовувати землі санітарно-захисної зони:

Скорочення санітарно-захисної зони.

Даний варіант є добровільним заходом «власника» санітарно-захисної зони у випадку модернізації виробництва, та використання новітніх технологій, що зменшують негативний вплив джерела впливу на здоров’я людини. Тобто даний варіант отримання дозволу на використання земель санітарно-захисної зони зобов’язує «власника» СЗЗ до впровадження модернізації виробництв та введення новітніх технологій, що, безумовно тягне за собою фінансові інвестиції на таку модернізацію.

Обґрунтування можливості розміщення об’єкта житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

Даний варіант отримання дозволу на використання земель СЗЗ передбачає розробку спеціальних проектних рішень та заходів, що забезпечать рівень гігієнічних нормативів, встановлених для населених місць стороною, що зацікавлена в використанні земель СЗЗ. В такому варіанті гарантію забезпечення нормативних рівнів джерела впливу на існування і здоров’я людини  забезпечує сторона, що зацікавлена в використанні земель СЗЗ.

ТОВ «еМСіеЛ» пропонує Вам комплекс послуг, який дозволить Вашому підприємству вести діяльність у відповідності з вимогами національного санітарного законодавства. Послуги по скороченню санітарно-захисної зони, або обґрунтуванню можливості розміщення об’єкта житлової забудови в межах санітарно-захисної зони виконуються під ключ, включно з розробкою спеціальних проектних рішень, необхідними лабораторними замірами, розрахунками можливого шуму та вібрації, та супроводом документів у всіх державних органах МОЗ, охорони навколишнього середовища.

Форма зворотнього зв'язку