Сертифікація по стандарту екологічного менеджменту ISO 14001

Сертифікація ISO 14001:2015 – це найпоширеніший стандарт екологічного управління  на сьогоднішній день. ISO 14001:2015 являє собою інтернаціональний стандарт із сукупності вимог та рекомендацій щодо екологічного аспекту системи управління. Дана система дозволяє підприємцям вдосконалювати екологічний аспект їхньої діяльності шляхом раціонального використання екоматеріалів та екоресурсів, зменшення кількості відходів, збільшуючи конкурентоспроможність підприємства та довіру у споживачів. Власник сертифікату ISO 14001:2015 повинен розуміти, що тепер він виробляє товари не просто належної якості та безпечності, але ще й екологічно чисту продукцію. Це означає, що виробництво, транспортування та продаж таких екологічних товарів не завдає шкідливого впливу навколишньому природному середовищу.

Інші стандарти ISO для різних типів систем управління, таких як ISO 45001 (охорона та безпека праці) та ISO 9001 (якість системи менеджменту) працюють на основі багаторівневої функціональної структури. Це в свою чергу означає, що стандарт ISO 14001 можна легко інтегрувати в існуючу систему управління. Оскільки стандарт ISO 14001 підходить для організацій та компаній всіх типів власності,  форми та розміру, це свідчить про те, що компанія має брати до уваги всі екологічні особливості, які безпосередньо по’вязані з її діяльністю, наприклад: забруднення повітря та ґрунту, водопостачанні та каналізації, поводження з відходами, кліматичні зміни та їх наслідки та раціональне використання наявних ресурсів. Так як і всі системи менеджменту, стандарт ISO 14001 потребує постійного вдосконалення організаційної системи та вирішення екологічних проблем, що викликають заклопотаність. В 2015 році вийшла оновлена версія стандарту ISO 14001:2015, основним удосконаленням якої стало збільшення визнання даної системи управління екологічними аспектами як незамінної складової стратегічного управління в компанії.

Основними етапами або принципами функціонування ISO 14001 є:

  1. Планування – встановлення цілей та необхідних процедур та процесів для їх досягнення. Даний етап передбачає проведення аналізу існуючих виробничих процесів на підприємстві для виявлення екологічних аспектів, що взаємодіють з оточуючим середовищем. Екологічні аспекти бувають прямими (як результат виробництва) та опосередкованими (внаслідок діяльності посередників). Такий детальний аналіз дозволяє встановити майбутні цілі та виявити необхідні процеси, що не будуть виходити за рамки законодавчих актів.
  2. Дія – реалізація запланованих процесів та програм. Під час даного етапу підприємство визначає необхідні ресурси та працівників компанії, які будуть відповідати за впровадження екологічної системи управління. Також важливо занотовувати всі дії та процеси, їх контроль та розробку допоміжних дій у випадку непередбачуваної ситуації. Ключовим елементом даного етапу є залучення до роботи всіх працівників всіх рівнів.
  3. Протягом етапу перевірки проводиться оцінка продуктивності для впевненості в тому, що поставлені екологічні цілі виконуються.
  4. Вдосконалення полягає в проведенні заходів з покращення екологічної системи управління. Після перевірки здійснюється плановий огляд діяльності компанії на предмет досягнення встановлених цілей екологічної системи менеджменту та ступеню їх відповідності до запланованих. Таким чином розробляються рекомендації для вдосконалення функціонування екологічної системи, які в майбутньому враховуються під час планування.

Що отримає компанія чи організація від впровадження екологічної системи менеджменту ISO 14001? Існує багато причин чому підприємству краще із стратегічної точки зору використати дану систему менеджменту для вдосконалення діяльності, що пов’язана з відповідальністю за навколишнє природне середовище. Отже, дослідження організації ISO свідчать про такі переваги від впровадження ISO 14001:

  • Дотримання діючих та перспективних законодавчих та регулятивних вимог;
  • Ріст лідерських якостей серед працівників та їх безпосереднє залучення до процесу планування;
  • Підвищення репутації компанії на ринку та збільшення довіри та лояльності клієнтів;
  • Досягнення стратегічних та економічних цілей шляхом включення екологічних аспектів та проблем для негайного вирішення в бізнес-план;
  • Завдяки раціональному використанню ресурсів та зменшенню витрат збільшується конкурентоспроможність компанії;
  • Залучення постачальників та посередників до організації системи менеджменту сприяє збільшенню їхньої відповідальності за природнє навколишнє середовище.

Якщо Ваше підприємство чи організація сертифіковані згідно ISO 14001:2004, що це означає для Вас? Будь-яким підприємствам чи організаціям надається право протягом трьох років пройти ресертифікацію оновленого стандарту ISO 14001:2015. Для цього Вам буде достатньо звернутися до ліцензованих та уповноважених органів ISO 14001 в межах Вашої країни. Компанія «еМСіеЛ» здатна на професійному рівні оцінити та проаналізувати Вашу діяльність згідно діючим вимогам ISO 14001, та за необхідності надати консультації щодо вдосконалення екологічної системи менеджменту, вирішення індивідуальних питань з відповідальності за охорону навколишнього природнього середовища. Звернувшись до компанії «еМСіеЛ», Ви можете бути впевнені в якості наданих послуг, оскільки наші надійні міжнародні партнери в сфері екології та гігієнічно-санітарного нагляду перевірені часом та нашим співробітництвом.