Сертифікація по системі управління безпекою харчових продуктів HACCP

Програма управління безпеки продуктів харчування HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) являє собою впровадження заходів та методів задля безпеки та чистоти продуктів харчування від хімічних, біологічних та фізичних загроз в процесі виробництва. Тобто, під HACCP розуміють реалізацію превентивних заходів безпеки до отримання готового продукту. Методи безпеки HACCP можливо впровадити на всіх етапах «харчового ланцюга», починаючи з підготовки до виробництва, саме виробництво, пакування, зберігання та продажу.

Основними ключовими елементами системи управління безпечністю харчової продукції на підприємстві виступають принципи HACCP, системне управління, план перспективних заходів та обмін інформацією між всіма відділами. Всебічний обмін інформацією, забезпечує виявлення та контроль небезпечних факторів, що здатні вплинути на якість та безпечність продукції на всіх етапах її виробництва. Обмін інформацією здійснюється між всіма організаціями, задіяними у процес виготовлення та між постачальниками та покупцями. Перспективний план заходів містить інформацію про заходи, котрі необхідно здійснити перед початком роботи, в процесі та на останньому етапі. Це – злив стічних вод та зберігання відходів, придатність устаткування та обладнання, санітарно-гігієнічні заходи та здоров’я працівників, управління та контроль за закупками сировини, матеріалів та напівфабрикатів.

Сертифікація системи HACCP є абсолютним підтвердженням того, що на підприємстві розроблені та впроваджені організаційні та технічні заходи, що відповідають міжнародним вимогам. Щоб розробити та використати систему HACCP, підприємцю необхідно дотриматися виконання наступних семи принципів:

 1. Аналіз та виявлення небезпек з метою розробки плану превентивних заходів та їх контролю.
 2. Виявлення критичних точок контролю для виявлення загрози і вчасного запобігання її повторному виникненню та повної її ліквідації.
 3. Встановлення критичних рамок для кожної критичної точки контролю передбачає максимальний або мінімальний індикатор необхідності виконання таких заходів як попередження, зменшення або ліквідація потенційної загрози для харчових продуктів.
 4. Моніторинг точок контролю, котрий необхідний для того, щоб потенційна загроза завжди була під контролем та ні в якому випадку не виходила за його рамки. Заходами моніторингу вважаються щоденне вимірювання температури холодильного устаткування, планування регулярних інспекцій з виявлення шкідників.
 5. Розробка коригуючих дій на випадок, якщо рівень загрози перевищить встановлені рамки.
 6. Розробка процедури перевірки в тому чи працює запроваджена система HACCP.
 7. Реєстрація всіх дій, процедур та перевірок та за необхідності їх пред’явлення в місцевих органах управління або під часі інспекції.

Які переваги отримує компанія запроваджуючи систему HACCP? Основними та беззаперечними перевагами виконання процедури HACCP є:

 • Збереження грошових коштів на довгостроковий період за рахунок скорочення витрат на повернення продукції, оплату штрафів та вирішення судових позовів;
 • Уникнення випадків отруєння споживачів;
 • Підвищення стандартів безпеки харчових продуктів;
 • Гарантія того, що Ваша діяльність не порушує законів;
 • Підвищення стандартів якості продуктів харчування;
 • Виробництво безпечної та чистої їжі шляхом дотримання гігієнічних умов;
 • Збільшення довіри споживачів в якості продукції та, як результат, підвищення іміджу;
 • Підключення персоналу до командної роботи та підвищення їхньої ефективності;
 • Дотримання принципів HACCP дозволяє виявити небезпечні фактори та вчасно вжити необхідних заходів.

Послуга з впровадження системи HACCP може бути корисна тим підприємствам, діяльність яких в тій чи іншій мірі пов’язана з виробництвом чи розповсюдженням продуктів харчування, а саме:

 • фермерам, виробникам домішок та кормів, торгівельним підприємствам, закладам харчування, підприємствам, що транспортують та зберігають продукцію, організаціям, що надають послуги із дезінфекції, прибирання та миття посуду;
 • компаніям, що виробляють та транспортують устаткування та обладнання для виробництва продуктів харчування, матеріалів та обладнання для пакування готової продукції, виробникам миючих засобів, пестицидів, добрив та мінералів, ветеринарних препаратів та всіх інших матеріалів чи засобів, що можуть контактувати з харчовими продуктами.

Для того, щоб пройти сертифікацію за стандартом HACCP підприємству потрібно звернутись до Компанії «еМСіеЛ» для заключення договору на проведення первинного аудиту на предмет відповідності стандартам HACCP та інших етапів сертифікації. Первинний аудит складається з двох стадій. Перша стадія включає в себе всебічний аналіз документів, оцінку місцезнаходження, роз’яснювальні роботи з персоналом відповідно до офіційних вимог сертифікації. Друга стадія призначена для перевірки практичного виконання   процедур, збір доказів та загальна оцінка учасника сертифікації. Також протягом перших трьох років виконується щорічний наглядовий аудит. Висококваліфіковані спеціалісти ТОВ «еМСіеЛ» якісно та у зазначений термін виконають усі довірені їм функції для отримання сертифіката за стандартом HACCP.