Сертифікація по системі стандартів ISO 9000

Міжнародні стандарти ISO 90001 є основою впевненості сучасного суспільства  в безпечності та якості послуг та продуктів харчування. Дані стандарти призначені допомогти в розвитку міжнародної торгівлі та в покращенні середовища в якому живуть люди. На сьогоднішній день сертифікація ISO користується особливою довірою у споживачів на відповідність міжнародних стандартів. Отже, сертифікат ISO 90001 є підтвердженням високого рівня наданих послуг для клієнтів та злагодженої організованості системи внутрішніх бізнес-процесів, надає змогу брати участь міжнародних в тендерах.

ISO 90001:2015 (система управління якістю) являє собою документ, що складається з наступних вимог (секцій): супутні фактори компанії, лідерство, планування, підтримка, процес, оцінка діяльності, покращення. Взагалі, список цих вимог майже ні чим не відрізняється від попереднього стандарту ISO 90001:2008, окрім того, що компанія може піти на обдуманий ризик. Оновлений стандарт ISO 90001:2015 вимагає занотовувати будь-які процедури чи дії, що необхідні для ефективного виконання роботи на підприємстві. Оскільки стандартизація ISO 90001:2015 орієнтована на якість, то доцільно впровадити на підприємстві чіткі рамки регламентування якості (інструкції з якості). Новий ISO 90001:2015 дозволяє підприємству оцінити можливі внутрішні та зовнішні ризики та розробити методи задля їхньої нейтралізацію.

Оскільки виробництво та реалізація товарів або надання послуг високої якості відкривають нові можливості для підприємств, розширюють горизонти для бізнесу, створюють сприятливий інвестиційний клімат, сприяють задоволеності споживачів, то очевидно, що сертифікація ISO приносить багато переваг для підприємця, для споживача та держави.

Які переваги отримає бізнесмен від впровадження стандарту ISO 90001:2015? Для підприємця міжнародний стандарт  ISO є стратегічним інструментом у вирішенні вимогливих проблем сучасного бізнесу. Стандарт ISO 90001:2015 надає підприємцям такі переваги як:

  • Скорочення витрат за рахунок поліпшення внутрішніх систем та процесів;
  • Підвищення задоволення потреб споживачів за рахунок покращення якості, підвищення безпечності товарів чи послуг;
  • Виходити на нові ринки збуту завдяки конкурентоспроможним товарам та послугам;
  • Підвищення ринкової вартості підприємства та можливість залучення інвестицій;
  • Зменшення негативного впливу на оточуюче середовище;
  • Підвищення іміджу компанії та розширення клієнтської бази.

Оскільки стандартизація ISO охоплює достатньо велику кількість аспектів людського життя, то продукція чи послуги, що відповідають стандартам ISO викликають довіру у споживача та надають впевненості в безпечності та високій якості цих товарів. Наприклад, стандарт ISO з безпечності дорожнього руху, безпеки дитячих іграшок та безпечної упаковки для медикаментів вже допомагає зробити світ безпечнішим. Також ISO підтримує участь споживачів в розробці стандартів при Комітеті споживчої політики (Committee on consumer policy  – COPOLCO). Розроблені стандарти ISO з якості повітря, води, ґрунту, викидів газу в атмосферне повітря, радіації, екологічних аспектів товарів сприяють захисту оточуючого середовища, здоров’я та життя населення. Згідно досліджень британської компанії BSI (Британський інститут стандартів), було відзначено такі переваги від впровадження ISO 9001, а саме: покращення товарів та послуг на 66%, зменшення ймовірних помилок на 60%, збільшення довіри до виробника на 65%, підвищення конкурентоспроможності на 54% та залучення нових клієнтів на 57%.

На державному рівні також використовуються стандарти ISO шляхом їхньої ратифікації та доповненням до діючих державних стандартів (в Україні прийнято ДСТУ ISO 9001:2015, який повністю відповідає ISO 9001:2015), що в свою чергу призводить до проведення відкритої світової торгівлі, так як, вимоги до імпорту та експорту згідно ISO 9001 є однаковими для всіх країн світу, і це дозволяє продавати безпечні товари та надавати послуги іншим країнам світу. Отже, впровадження стандартизації ISO 9001 має безліч переваг для виробників, споживачів та країни в цілому.

Для того, щоб пройти сертифікацію або ресертифікацію за новим стандартом ISO 9001:2015 підприємству слід звернутись до компанії «еМСіеЛ» для заключення договору на проведення первинного аудиту на предмет відповідності стандартам ISO 9001 та інших етапів сертифікації. Первинний аудит складається з двох стадій. Перша стадія включає в себе всебічний аналіз документів, оцінку місцезнаходження, роз’яснювальні роботи з персоналом відповідно до офіційних вимог сертифікації. Друга стадія призначена для перевірки практичного виконання   процедур, збір доказів та загальна оцінка учасника сертифікації. Також протягом перших трьох років виконується щорічний наглядовий аудит. Висококваліфіковані спеціалісти ТОВ «еМСіеЛ» якісно та у зазначений термін виконають усі довірені їм функції для отримання сертифіката за стандартом ISO 9001:2015.