Сертифікація по системі стандартів ISO 22000

Безпечні харчові продукти, у контексті стандартизації ISO 22000, –  це продукти, які на момент споживання (застосування кінцевим споживачем) повністю були позбавлені контакту з небезпечними чинниками. Зважаючи на те, що небезпечний чинник може з’явитися під час будь-якого процесу виробництва, транспортування, реалізації продуктів харчування. Особливо важливо притримуватись встановлених вимог та стежити за всіма стадіями, які проходить продукт харчування. Цей особливий «харчовий ланцюг» може охоплювати будь-які підприємства-організації діяльність, яких пов’язана з продуктами харчування: від виробника кормів для худоби, до клінінгової компанії, яка  здійснює прибирання території супермаркету.

Цей стандарт висуває певні вимоги до системи менеджменту безпеки продуктів харчування, яка для гарантування їх безпеки на всіх стадіях виробництва та реалізації об’єднує наступні елементи: інформування у живому часі, системний менеджмент, програми-передумови, принципи НАССР. Встановлені стандартом вимоги дають наступні можливості підприємству:

  • Планування, впровадження, використання, підтримка системи управління, що націлена на постачання продуктів, які в разі застосування за прямим призначенням є безпечними для кінцевого споживача.
  • Демонстрування відповідності застосованим законодавчим і нормативним вимогам до безпечності продуктів харчування.
  • Визначення та оцінювання замовників, які стосуються безпечності харчових продуктів для задоволення потреб клієнтів.
  • Демонстрування такої відповідності доречним зацікавленим сторонам та прагнення сертифікації та реєстрації своєї системи менеджменту безпечності продуктів харчування.

Міжнародний стандарт ISO 22000 можуть застосувати всі підприємства, незалежно від їх розміру, які залучені до «харчового ланцюга» та бажають запровадити міжнародні системи контролю, які гарантують безпечні продукти харчування на постійній основі. Засоби для виконання вимог цього стандарту можна залучити використовуючи як власні ресурси, так і допомогу інвесторів. Як правило, інвестори легко погоджуються, через те що сертифіковані за стандартом ISO 22000 підприємства мають більший доступ до ринку  реалізації товарів або послуг пов’язаних з харчовими продуктами.

Стандарт ISO 22000 може бути застосованим незалежно, або бути інтегрованим з уже діючими система управління якості ISO 9001. Усі розробки стандарту ISO 22000 були орієнтованими на загальноприйняті стандарти у сфері контролю якості сімейства ISO. Багато розділів ISO 9001 і ISO 22000 співпадають, тож обидві ці системи можуть прийматися разом. В Україні прийняті ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів» і ДСТУ ISO 9001:2009, що підтверджує прагнення нашої держави до інтегрування європейських директив та стандартів.

Особливо стандарт доречний для організацій, які хочуть мати робочу та послідовну систему управління безпечністю їжі. Для мало розвинутого підприємства ця система дозволяє впроваджувати вже розроблені комплекси заходів для керування. Безперечні переваги та можливості, які надаються завдяки впровадженню систем контролю ISO 22000 важко недооцінити, ось деякі з них:

  • Збільшення довіри кінцевих споживачів як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, до підприємства, яке впроваджує систему контролю ISO22000;
  • Поява нового та сучасного інструменту для маркетингу та реклами бренду;
  • Збільшення конкурентоспроможності на ринку.
  • Нівелювання бар’єрів в торгівлі з країнами-членами Євросоюзу.

Сертифікація системи ISO 22000 є абсолютним підтвердженням того, що на підприємстві розроблені та впроваджені організаційні та технічні заходи, що відповідають міжнародним вимогам.

Для того, щоб пройти сертифікацію за стандартом ISO22000 підприємству потрібно звернутись до Компанії «еМСіеЛ» для заключення договору на проведення первинного аудиту на предмет відповідності стандартам ISO 22000 та інших етапів сертифікації. Первинний аудит складається з двох стадій. Перша стадія включає в себе всебічний аналіз документів, оцінку місцезнаходження, роз’яснювальні роботи з персоналом відповідно до офіційних вимог сертифікації. Друга стадія призначена для перевірки практичного виконання   процедур, збір доказів та загальна оцінка учасника сертифікації. Також протягом перших трьох років виконується щорічний наглядовий аудит. Висококваліфіковані спеціалісти ТОВ «еМСіеЛ» якісно та у зазначений термін виконають усі довірені їм функції для отримання сертифіката за стандартом ISO 22000.