Сертифікація по екологічному маркуванню та екологічному декларуванню ISO 14020

ISO 14020 (Environmental labels and declarations — General principles) про екологічне маркування та декларування є частиною системи екологічного управління сімейства стандартів ISO 14000 (вимоги та принципи до екологічної системи управління).

Стандарт ISO 14020 про екологічне маркування та декларування створений для надання інформації про послугу чи продукт відповідно до їхнього екологічного характеру, тобто за яких умов відбувалось постачання сировини для їхнього виробництва, які інноваційні технології застосовувалися під час виробництва та наскільки безпечні пакувальні матеріали використовували при їхньому пакуванні. Постійні та потенційні покупці спираються на цю інформацію при виборі кожного товару чи послуги, аналізуючи їх екологічність, безпечність, чистоту та рівень впливу на навколишнє середовище. В свою чергу, виробник та продавець впевнені, що зазначене екологічне маркування та декларування на товарах чи послугах відіграє важливу роль при виборі споживачем їх продукції. Використання екологічного маркування та декларування є ефективним для підприємства і як результат, масова частка ринку цих товарів чи послуг  зросте, відповідно збільшиться кількість споживачів та прибуток. Отже, використання екологічного маркування та декларування на товарах та послугах підвищує конкурентоспроможність підприємства та спонукає інших учасників ринку до змін та вивчення екологічних складових їх продуктів та послуг, а це в свою чергу зменшить шкідливий вплив на навколишнє природнє середовище.

Документ ISO 14020 являє собою набір інструкцій для розробки та застосування екологічного маркування та декларування. Застосування інших стандартів серії ISO 14020 передбачає їхнє поєднання з цим міжнародним стандартом. Система стандартів ISO 14020 поділяє екологічне маркування та декларування на три типи: ISO 14021 (ІІ тип – самопроголошені екологічні заяви), ISO 14024 (І тип – екологічне маркування) та ISO 14025 (ІІІ тип – екологічне декларування). Під час розробки програми екологічного декларування спеціалісти ISO запропонували підприємцям використовувати такі назви їхніх еко-декларацій: еко-профіль (eco-profile), еко-листок (eco-leaf) та декларація екологічного продукту (environmental product declaration – EPD).

Декларація екологічного продукту має форму звіту та містить екологічну інформацію про життєвий цикл продукту, починаючи від його розробки (які екологічні технології закладені в його виробництво, наскільки безпечні та чисті ресурси та матеріали використовуються в процесі виробництва, чи раціональне їхнє використання) до утилізації (поводження з відходами від виробництва, їхнє зберігання та видалення) та пакування (які матеріали застосовуються, чи піддаються вторинній переробці або вже являються переробленою сировиною). Така детальна інформація про життєвий цикл продукту необхідна для порівняльного аналізу між продуктами, що виконують одну й ту саму функцію. Цей звіт (декларація екологічного продукту) розробляється за допомогою третьої сторони (експертною групою чи організацією), в компетентності якої є проведення лабораторних досліджень для виявлення шкідливих факторів на виробництві, експертиза всіх документів, що пов’язані з закупкою сировини, використанням технологій, прийняттям управлінських рішень з питань охорони довкілля. Наявність підтвердженої декларації екологічного продукту третьою стороною дає змогу виробнику вживати вислови: «екологічний», «біо», «органічний», «чистий», «сприятливий до…».

Багато виробників та підприємців аби підкреслити безпечність та якість продуктів використовують такі слова, як «екологічно чистий», «екологічно безпечний», «біо», «органічний» і т.д. Але без відповідного підтвердження третьою стороною, такі вислови можуть не відповідати дійсності, а споживач самостійно не в змозі перевірити продукт на якість. Отже, тільки сертифікація забезпечує гарантію відповідності продукції чи товарів вимогам екологічної стандартизації. В сучасному світі відповідні стандарти розробляються спеціалістами ISO, а національні організації їх ратифікують та інтегрують в вітчизняне законодавство. Метою вітчизняної політики в сфері екології є впровадження до 2020 року системи екологічного маркування продуктів харчування та товарів згідно вимог Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». Екологічне маркування в Україні регулюється ISO ДСТУ 14024:2002 «Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи». Технічний регламент з екологічного маркування, затверджений постановою Кабміну України від 18.05.2011 № 529 встановлює вимоги щодо впровадження еко-маркування на території України. Сертифікація в сфері екології в Україні є добровільною, але обов’язковій екологічній сертифікації підлягають продукти харчування. Не підлягають екологічному маркуванню наступні позиції: ветеринарні та медичні препарати, лікарські засоби та товари, складові яких класифіковані згідно українських стандартів та нормативів як канцерогенні, мутагенні, токсичні та небезпечні для навколишнього середовища.

Відповідно до вимог п.42 Технічного регламенту з екологічного маркування: суб’єкт  господарювання має право розміщувати екологічне маркування на продукції тільки після укладення угоди про право застосування екологічного  маркування з обов’язковим зазначенням реєстраційного номера сертифіката екологічного маркування.

Також відповідно до вимог п.4 Технічного регламенту з екологічного маркування, продавцям та виробникам забороняється застосування неправдивих або нечітких екологічних маркувань, чи таких, які можна не так зрозуміти. На додаток, заборона використання поширюється на наступні неперевірені написи, як: «екологічно чистий», «екологічно безпечний», «екологічно сприятливий», «сприятливий до ґрунту», «не забруднюючий», «зелений», «сприятливий до природи» та «сприятливий до озону».

Серед українських підприємств сертифікат ISO на відповідність екологічної чистоти, якості та безпечності отримали ТМ «Олейна», ТМ «Щедро», ТМ «ClearWater», ТМ «Green Day.Premium Eco Vodka», ТМ «Чернігівське», ТМ «SILTEK» та інші.

Якщо Ви бажаєте пройти сертифікацію згідно ISO 14020 для цього Вам буде достатньо звернутися до ліцензованих та уповноважених органів ISO в межах Вашої країни. Компанія «еМСіеЛ» здатна на професійному рівні оцінити та проаналізувати Вашу діяльність та продукти чи товари, що Ваше підприємство виготовляє згідно діючим вимогам сімейства стандартів ISO 14020 та організувати проведення сертифікації. Також спеціалісти ТОВ «еМСіеЛ» здатні розробити звіт про маркування екологічного продукту (environmental product declaration – EPD) та надати консультації щодо вдосконалення екологічної системи менеджменту, вирішення індивідуальних питань з відповідальності за охорону навколишнього природнього середовища. Звернувшись до компанії «еМСіеЛ», Ви можете бути впевнені в якості наданих послуг, оскільки наші надійні міжнародні партнери в сфері екології та гігієнічно-санітарного нагляду перевірені часом та нашим співробітництвом.