Розробка та впровадження програм моніторингу та управління охороною навколишнього середовища та соціального впливу

Надання послуги з розробка та впровадження програм моніторингу та управління охороною навколишнього середовища та соціального впливу фактично є розробкою Плану екологічних та соціальних заходів (англ. “ESAP” – Environmental and Social Actions Plans), що є обов’язковою умовою Міжнародних фінансових установ (ЄБРР, МФК та ін.) при реалізації інвестиційних проектів. Плани екологічних і соціальних заходів детально формують основні умови з забезпечення заходів проекту з метою мінімізації можливості настання негативних та сприянню настанню позитивних впливів проекту у сфері екології, охорони життя та здоров’я а також безумовному забезпеченню вимогам національному законодавству та умовам міжнародних фінансових організацій.

Плани екологічних і соціальних заходів («ПЕСЗ») розробляються, впроваджуються та контролюються при реалізації кожного інвестиційного Проекту, що фінансується міжнародними фінансовими установами (ЄБРР, МФК, СБ та ін.). «Плани екологічних і соціальних заходів» («ПЕСЗ») детально підсумовують організаційні вимоги, плани дій та плани з моніторингу, з метою забезпечення проведення необхідних заходів з боку власника Проекту для уникнення потенційних негативних, та максимізації потенційних позитивних впливів Проекту – у сфері екології, охорони здоров’я, техніки безпеки та соціальних аспектів, а також стосовно відповідності Проекту вимогам діючого законодавства України та політики міжнародних фінансових організацій(Особливо – Політика ЄБРР 2008 – «Вимоги щодо результатів діяльності №1» (стосовно ОСЕ8 (ПЕМСМ)).