Розробка та погодження технічних умов, технологічних регламентів, нормативів, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки

Технологічний регламент – це офіційний технічний документ, що містить в собі інформацію про порядок, процедуру та режим проведення різноманітних виробничих та технологічних процесів на підприємстві. Технологічний регламент складається з правил та форм у відповідності до законодавчих вимог. Суб’єкт господарювання та державний орган управління затверджують розроблені технологічні регламенти. Після затвердження технологічного регламенту, суб’єкт господарювання має дотримуватися всіх правил та умов зазначених в технологічному регламенті із застосуванням засобів регулювання та контрою за технологічними процесами на підприємстві. Впровадження та дотримання вимог та умов технологічного регламенту сприяє виготовлення якісної та безпечної продукції. У відповідності до законодавчих вимог кожен технологічний регламент має відповідати розробленому та затвердженому зразку.

Структура технологічного регламенту виглядає наступним чином: загальна характеристика виробничих процесів; інформація про продукцію, товари чи  матеріали, що виготовляються на підприємстві; інформація про сировину, що використовується для виробництва продукції; характеристика технологічних процесів на підприємстві; інформація про збої, недоліки та неполадки, причин їх виникнення та усунення; характеристика методів контролю за виробництвом та технологічними процесами; розроблені та впроваджені правила безпеки на виробництві, а також перелік інструкцій; інформація про кількість використаної сировини та ресурсів за рік; характеристика про відходи від виробництва, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та стічні води; характеристика обладнання, машин та інструментів, що необхідні під час виробництва; технологічна схема виробництва.

Технічні умови (ТУ) – це нормативний документ, що складається з технічних вимог, висунутих до продукції, товару чи послуги. ТУ можуть бути як частиною конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукцію так і окремим документом. Технічні умови як окремий документ має складатися з вимог до продукції, її виготовлення, контролювання, приймання та постачання.

Вимоги щодо розробки технічних умов наведені в ДСТУ 1.5: 2015 «Національна стандартизація. Правила побудова, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів». У зв’язку з підписанням Президента України закону «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058), обов’язкова реєстрація технічних умов скасовується. Таким чином, суб’єкт господарювання самостійно може розробити технічні умови на продукцію, але має пройти перевірку та занести розроблені ТУ до Бази технічних умов України. Перевірка технічних умов проводиться з метою аналізу вмісту ТУ на відповідність та актуальність чинним стандартам та вимогам та у випадку спорів щодо технічного регламенту виробництва продукції.

Для розробки ТУ необхідна: детальна інформація про продукцію, що виготовляється; характеристика сировини чи матеріалів, що використовуються для її виготовлення включно з відповідними висновками санітарно-епідеміологічної експертизи; технологічна схема виробництва; за необхідності опис конструкції вироби чи креслення. Суб’єкту господарювання власними силами розробити та впровадити технічні умови складно, тому варто це покласти на професійних фахівців розробки ТУ. Оскільки належним чином складені ТУ гарантують безпеку та якість виробів.

Завдяки співробітництву з державними профільними органами в компетенції фахівців компанії MCL розробка та впровадження технологічних регламентів та технічних умов на будь-яку продукцію чи технологічні процеси якісно та вчасно.

Інше в категорії Проектування та експертиза