Розробка та погодження технічних умов, технологічних регламентів, нормативів, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки

Технологічний регламент – офіційний технічний документ, є одним з типів технічної документації. Даний документ є необхідною умовою успішного виконання виробничих процесів на підприємстві. Впровадження та дотримання технологічного регламенту є запорукою виготовлення виключно якісної продукції. Саме тому є дуже важливим правильне та професійне складання технологічного регламенту. Крім того, професійно складений технологічний регламент зменшує професійний травматизм .

Розробка технологічних регламентів жорстко контролюється Державою. Кожен технологічний регламент повинен відповідати встановленому зразку.

При настанні наступних умов, кожен технологічний регламент повинен бути переглянутий:

  • введення в дію нових нормативно правових актів, що регламентують виробництво конкретного виду продукції;
  • аварій при виробництві продукції, що сталися унаслідок недостатнього відображення в ТР безпечних умов експлуатації;
  • значні зміни в технології, апаратурному оформленні, які значно міняють виробничий процес;
  • значна заміна матеріалів, комплектуючих і сировини, вживаних при виробництві товарів;
  • за бажанням керівництва експлуатуючої організації;
  • інші чинники, що впливають на виробничий процес.

Професіонали MCL якісно, вчасно та за оптимальну платню розроблять, погодять і впровадять технологічні регламенти на будь-які технологічні процеси та продукцію.

Інше в категорії Проектування та експертиза