Розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму

Шум – один із самих розповсюджених антропогенних чинників на здоров’я людини в містах та на виробництві. Основними джерелами шумового впливу на території міст є автотранспорт, залізничний транспорт і наземні лінії метро, авіатранспорт, будівельна техніка, промислові підприємства і майданчики, інженерне устаткування будівель (в т.ч. вентиляційні системи), шуми побутового походження на територіях усередині кварталів житлових будинків.

Питання нормування впливу шуму на здоров’я людини не нове. До 2013 року в Україні діяли старі радянські стандарти в даному питанні. Починаючи з 2013 року в Україні планомірно було розроблено ряд будівельних стандартів, а саме:

Санітарне нормування впливу шуму на здоров’я людини здійснюється у відповідності до вимог СН №3077-84 «Санітарні норми допустимого шуму у приміщеннях житлових і громадських будівель та на території житлової забудови».

Враховуючи важливість питання впливу шуму на здоров’я людини, розрахунки шумового навантаження дедалі частіше зустрічаються в проекті Оцінка впливу на навколишнє середовище. Але, в більшості випадків таких розрахунків не достатньо. Крім розрахунків шумового впливу, також важливо розуміти джерела та «природу» шумового навантаження та методи його нейтралізації. Тому важливо мати окремий проект «Захист від шуму», що буде передбачати:

  1. визначення джерел шуму і їх шумових характеристик об’єкта, що проектується, та наявних зовнішніх джерел шуму, що впливають на об’єкт проектування;
  2. розрахунок очікуваних рівнів шуму, створюваного джерелами шуму об’єкта на прилеглій території;
  3. розрахунок очікуваних рівнів шуму в приміщеннях і на території об’єкта, що проектується, від власних і наявних зовнішніх джерел шуму;
  4. визначення необхідного зниження рівнів шуму для кожного із джерел об’єкта, які впливають на власні приміщення і на прилеглу територію, та необхідного зниження рівнів шуму зовнішніх джерел на об’єкті проектування;
  5. розроблення комплексу будівельно-акустичних заходів із забезпечення нормативного шумового режиму в приміщеннях об’єкта будівництва, що створюється власними і зовнішніми джерелами шуму, та нормативного шумового режиму на прилеглій території, що створюється джерелами шуму об’єкта, який проектується;
  6. надання оцінки звукоізоляції внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій з нормованою звукоізоляцією і розроблення, за необхідності, конструктивних рішень щодо її приведення у відповідність із встановленими вимогами згідно ДБН В.1.1-31:2013.

Проектування ж захисту від транспортного шуму (автомобільних доріг і залізниць загальної мережі, вулично-дорожньої мережі тощо) має відображати:

  1. розрахункове (на етапі проектування лінійного об’єкта інженерно- транспортної інфраструктури) визначення шумової характеристики транспортного потоку в залежності від складу транспортного потоку, швидкості і інтенсивності руху транспорту, технічних характеристик автомобільної дороги або залізничної колії (тип покриття проїжджої частини, тип залізничної колії, поздовжній ухил вулиці або дороги тощо) з урахуванням перспективної інтенсивності руху;
  2. розрахункове визначення (за шумовою характеристикою транспортного потоку) очікуваних рівнів шуму на прилеглій території з нормованими рівнями шуму і в приміщеннях житлових і громадських будинків;
  3. визначення необхідного зниження рівнів шуму на території і в приміщеннях будинків до допустимих величин;
  4. розроблення комплексу шумозахисних заходів із забезпечення нормативного шумового режиму на території і в приміщеннях будинків. Необхідне зниження рівнів транспортного шуму на прилеглих територіях існуючих автомобільних доріг, магістральних вулиць і доріг, залізниць визначають за результатами натурних інструментальних вимірювань.

Особливістю проектів, що виконуються висококваліфікованими спеціалістами ТОВ «еМСіеЛ», є виявлення і ґрунтовне опрацювання причин, що викликали підвищені рівні шуму від різних джерел, аж до розробки конкретних пристроїв шумозахисту і заходів по віброізоляції. При розробці шумозахисних конструкцій приймаються технічні рішення, спрямовані як на забезпечення достатньої акустичної ефективності, так і на мінімізацію витрат на усунення шумового дискомфорту.

Компанія MCL високоякісно та обґрунтовано виконає розділ проекту «Захист від шуму» та організує проведення всіх необхідних державних погоджень та експертиз. Довіряючи нам – Ви отримуєте високий результат, економите Ваш час та гроші.

Інше в категорії Проектування та експертиза