Проведення інструктажів відповідальних осіб та персоналу, задіяного на роботах з поводження з відходами

Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України визначає Закон України «Про відходи». Обов’язки суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами визначені у ст. 17 цього Закону.

Персонал, що задіяний в роботах з поводженням з відходами має професійні ризики. Тому, дуже важливо забезпечити безпеку праці таких працівників.

Варто зауважити, що за безпеку праці відповідає роботодавець.

Висококваліфіковані спеціалісти MCL проведуть інструктажі відповідальних осіб та персоналу, що задіяний на роботах з поводженням з відходами.