Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Під час планування своєї діяльності, суб’єкт господарювання має провести оцінку впливу на довкілля з дотриманням вимог закону України «Про оцінку впливу на довкілля», що вступив в силу з 18 грудня 2017 року. Важливість проведення оцінки впливу на довкілля полягає в тому, що ще на стадії планування можна прорахувати можливі негативні наслідки від планової діяльності, вносити зміни до проекту діяльності, розробити нові альтернативи здійснення планової діяльності з урахуванням вимог природоохоронного законодавства.

В установленому законом порядку, суб’єкту господарювання необхідно надіслати повідомлення про планову діяльність для проведення оцінки впливу на довкілля до уповноваженого територіального органу. В повідомленні має зазначатися наступна інформація: назва суб’єкта господарювання, його юридична адреса та контактні дані; характеристика планової діяльності та її альтернативи з технічної точки зору; місце здійснення планової діяльності та, відповідно, альтернативні місця розташування; характеристика соціально-економічного впливу від планової діяльності; загальна технічна інформації планової діяльності (обсяг виробництва, довжина та ширина, потужність); екологічні аспекти планової діяльності та способи впливу на довкілля; визначення належності виду планової діяльності до першої чи другої категорії; детальна інформація про оцінку впливу на довкілля з результатами проведених досліджень та вимірювань; включення інформації громадського обговорення щодо можливого щодо впливу на довкілля від планової діяльності. Після отримання повідомлення від суб’єкта господарювання, уповноважений орган протягом трьох робочих днів надсилає надану йому інформацію до центрального органу влади та повідомляє про це підприємця. Уповноважений територіальний орган вносить підприємство до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та оформлює висновок з оцінки впливу на довкілля.

Наступний етап з оцінки впливу на довкілля від планової діяльності охоплює громадські обговорення та слухання, внесення пропозицій чи зауважень щодо можливого негативного впливу на довкілля. Результати слухань оформлюються в звіт про громадські обговорення, що передається суб’єкту господарювання.

Підприємець має розробити звіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД), який має містити:

  • Характеристику планової діяльності (план будівельних робіт, робіт з реконструкції чи демонтажу, опис виробничих та технологічних процесів, із зазначеними матеріалами та ресурсами, що плануються бути використані);
  • Інформацію про розроблені альтернативні варіанти щодо змін в виробничому процесі чи технології, місці розташуванні);
  • Аналіз стану довкілля;
  • Інформацію про сфери довкілля, що можуть зазнати впливу від здійснення планової діяльності та розроблених альтернативних варіантів;
  • Аналіз і оцінка можливого впливу на довкілля включно з масштабами впливу (чисельність населення та площа території, інтенсивність впливу, його складність та тривалість, частота впливу);
  • Характеристика всіх методів та прийомів застосованих під час проведення аналізу та оцінки впливу на довкілля;
  • Розроблені заходи щодо запобігання негативного впливу на довкілля.

Розробка та належне оформлення вище зазначених документів, а також дотримання порядку проведення оцінки впливу на довкілля потребує досвіду, відповідних знань в сфері екології, захисту навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічного контролю та будівельних норм. Самотужки впоратися з таким величезним проектом суб’єкту господарювання може бути складно та й займає багато часу, тому краще це покласти на висококваліфікованих спеціалістів. В компетенції спеціалістів компанії еМСіеЛ оформлення звіту з оцінки впливу на довкілля та повний супровід в отриманні висновку з оцінки впливу на довкілля щодо проведення планової діяльності. Тому, звернувшись до компанії MCL, Ви будете впевнені в виконаній роботі.

Інше в категорії Проектування та експертиза