Оцінка екологічних ризиків

Оцінка екологічних ризиків – унікальна послуга, метою якої є незалежне та професійне всебічне вивчення прихованих екологічних чинників на фінансову привабливість та вартість будь-якого інвестиційного проекту. Тобто, замовляючи цю послугу, Інвестор отримує повне розуміння щодо наявності/відсутності прихованих екологічних складових та вартості їх усунення. Також, замовляючи дану послугу, Інвестор має змогу прогнозувати вплив навколишніх факторів на здоров’я людей, що будуть задіяні в майбутньому проекті.

Склад даної послуги завжди обговорюється з Замовником з врахуванням специфіки навколишнього середовища, інвестиційного проект, цілей Інвестора.

Варто зауважити, що приховані складові можуть «ховатися» в абсолютно не передбачуваних, але життєво важливих для інвестиційного проекту місцях, як то (з нашого досвіду) в тисяча разовому перевищенні кількості паличок кишкової інфекції в місці будівництва м’ясо-обвального цеху або в триразовому перевищенні вартості знешкодження безгосподарських відходів в порівнянні з вартістю земельної ділянки.
Тобто, замовляючи у ТОВ «еМСіеЛ» послугу з оцінки екологічних ризиків Інвестор отримує всю інформацію про приховані фінансові або інші втрати, котрі від нього професійно замовчують. Наявність такої інформації може кардинально вплинути на успішність проекту.

Інше в категорії Проектування та експертиза