Організація проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об’єкт, що діє

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза – це вид професійної діяльності органів державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному вивченні об’єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об’єктах, встановленні відповідності об’єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а у разі відсутності відповідних санітарних норм – в обґрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об’єкта для здоров’я та життя людини.

По результату проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи видається висновок. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи – документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об’єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров’я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов’язковим для виконання власником об’єкта експертизи.

Об’єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи – будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти нормативних документів, реалізація (функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров’я людини, а також діючі об’єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив встановлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Тобто, метою проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт є перевірка відповідності дотримання діючих санітарних правил, а отже і збереження життя людини. Позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючого об’єкту – гарантія того, що на об’єкті дотримуються всі дійсні санітарні правила та норми, а також гарантія того, що на здоров’я людини, що перебуває на об’єкті експертизи відсутній або максимально мінімізований негативний вплив.

Професіонали MCL проведуть попередній аудит відповідності об’єкту державним санітарним правилам, у випадку необхідності допоможуть розробити механізм досягнення високим вимогам державних санітарних правил та організують позитивну державну санітарну експертизу діючого об’єкту. Працюючи з MCL клієнт завжди отримує найбільш якісну та необхідну послугу.