Оформлення реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ)

Реєстрові карти об’єктів утворення відходів (ОУВ) складаються та погоджуються на вимогу Закону України «Про відходи» та Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998р. №1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

Реєстрова карта ОУВ – документ, що складається за матеріалами інвентаризації об’єкта утворення відходів або об’єкта оброблення та утилізації відходів, на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибуткових і видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Реєстрові карти містять послідовну деталізовану характеристику об’єкта утворення відходів (назва, контакти, вид діяльності, загальна кількість відходів, показник загального утворення відходів, його розрахунок тощо). Розділ два включає опис тих видів відходів, на розміщення і утворення яких власник повинен отримати ліміти. Розділ три містить інформацію про вжиті заходи та виділені на них кошти, спрямовані на зменшення обсягів утворення шкідливих відходів та мінімізацію їх впливу на довкілля.
Фахівці компанії MCL, що мають неабиякий досвід у розробці реєстрових карт об’єктів утворення відходів забезпечать розробку, а також повний документальний і консультаційний супровід даного документу.