Ліцензія на поводження з небезпечними відходами

Компанія MCL як одна з провідних компаній в сфері екології, охорони довкілля та санітарно-епідеміологічного контролю, надає комплекс професійних послуг для отримання Ліцензії на поводження з небезпечними відходами. До комплексу робіт для отримання ліцензії на небезпечні відходи входить:

 • розробка та погодження технічних умов (ТУ) на продукцію, що виробляється на об’єкті з небезпечними відходами;
 • розробка проекту встановлення санітарно-захисної зони (СЗЗ) для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з небезпечними відходами;
 • супровід для отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
 • отримання ліцензії на небезпечні відходи в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Всі роботи, що виконуються фахівцями ТОВ «ЕМСІЕЛ», з метою отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами, здійснюються з дотриманням вимог законів України «Про відходи», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів» та  «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Ліцензію на поводження з небезпечними відходами необхідно мати суб’єктам господарювання, якщо вони здійснюють утилізацію, захоронення, видалення, переробку, обробку, сортування, зберігання, накопичення та утворення небезпечних відходів. Якщо суб’єкт господарювання здійснює зберігання (накопичення) утворених ним небезпечних відходів, але протягом року з моменту їхнього утворення передає на утилізацію спеціалізованим підприємствам, що мають право на здійснення таких операцій, не зобов’язаний отримувати ліцензію на небезпечні відходи.

Для того, щоб отримати ліцензію (дозвіл) на поводження з небезпечними відходами, суб’єкт господарювання має надати наступні документи:

 • заяву на отримання ліцензії на небезпечні відходи;
 • відомості про наявність матеріально-технічної бази для реалізації діяльності, пов’язаної з поводженням з небезпечними відходами, а також копії документів, що засвідчують право власності чи оренди на наявну матеріально-технічну базу;
 • інформацію про декларацію безпеки та розроблений план локалізації та ліквідації наслідків аварійних ситуацій на об’єкті (ПЛАС);
 • відомості з підписом отримувача ліцензії про наявність власних чи орендованих виробничих приміщень для реалізації господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
 • інформацію про наявність дозвільних документів в сфері господарської діяльності;
 • перелік небезпечних відходів для поводження з якими отримується дозвіл (ліцензія);
 • у випадку видалення небезпечних відходів на території суб’єкта господарювання, паспорт місця видалення небезпечних відходів (МВВ);
 • реєстрової карти об’єктів обробки та утилізації небезпечних відходів;
 • відомості про технологічний регламент впроваджений на об’єкті;
 • копії паспорту отримувача ліцензії на небезпечні відходи та реєстраційного номеру обліку платника податків.

Для здійснення діяльності в сфері поводження з небезпечними відходами, суб’єкту господарювання необхідно мати відповідну кваліфікацію для посадових осіб, володіти екологічними знаннями та бути обізнаним в усіх законодавчих, санітарних та інших нормах, що регламентують легальне та екологічно безпечне поводження з небезпечними відходами. Також, ліцензіат повинен допускати до роботи з небезпечними відходами тільки тих співробітників, які пройшли професійну підготовку, обізнані в своїх обов’язках, нормах, правилах техніки безпеки з поводженням з небезпечними відходами.

В компетенції висококваліфікованих експертів компанії MCL проведення комплексу робіт для отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами. Обираючи компанію MCL для надання послуг в сфері поводження з відходами, Ви будете впевнені в якості виконаної роботи з дотриманням чинного законодавства України.