Еколого-правовий консалтинг у відносинах з АК “Київводоканал”

Під час своєї діяльності підприємство може здійснювати скид відпрацьованих стічних вод в каналізаційні мережі місцевих водоканалів. Що таке стічні води та чим вони небезпечні? Стічні води – це всі води, що утворилися в результаті діяльності абонента (підприємства, що здійснює скид стічних вод) водоканалу після її використання в системі технічного, господарського-питного та гарячого водопостачання, а також дощові та поверхневі вод, утворені на території абонента. Тобто, у відпрацьованій підприємством воді містяться речовини, концентрація яких контролюється на законодавчому рівні. Перевищення допустимих концентрацій забруднюючих та небезпечних речовин призводить не тільки до забруднення води, але й до порушення стану цілої екосистеми, оскільки очисне обладнання та споруди водоканалу не призначене для очищення стічних вод з понаднормовою концентрацією шкідливих речовин.

Підприємства міста Києва скидають виробничу та відпрацьовану воду в систему мереж служби Київводоканалу. Як і столична служба Київводоканалу, так само і служби водоканалів інших міст функціонують на основі правил приймання стічних вод у власні мережі. Дотримання цих правил є обов’язковим як зі сторони абонента, так і зі сторони працівників служби водоканалу. Так як правила приймання стічних вод мають юридичну силу, тому недотримання вимог, порушення регламенту скиду стічних вод (наприклад, через скид заборонених речовин в каналізацію може виникнути нещасний випадок чи аварійна ситуація) веде до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

Для здійснення скиду стічних та відпрацьованих вод у систему каналізаційних мереж служби водоканалу необхідно оформити договір про приймання та скид (водовідведення) стічних вод. Служба водоканалу самостійно розробляє договір враховуючи вимоги Правил приймання та скиду стічних вод.  В свою чергу, спочатку підприємець має оформити паспорт водного господарства. Для цього необхідно правильно оформити пакет документів та надати його для погодження в службу водоканалу. Спеціалісти компанії MCL допоможуть Вам правильно оформити наступні документи для отримання паспорта водного господарства відповідно до вимог чинного законодавства в сфері водокористування:

  • загальну інформацію про підприємство та пояснювальну записку;
  • розрахунок нормативу водовідведення та водоспоживання;
  • балансову форму водовідведення та водоспоживання;
  • детальний аналіз стічних вод;
  • акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності каналізаційних мереж;
  • інформацію про локальні або колективні очисні споруди;
  • інформацію про суборендарів (за необхідності);
  • інформацію про утилізацію осадів каналізаційно-очисних станцій;
  • інші документи, пов’язані зі скидом стічних вод.

Після оформлення паспорта водного господарства, підприємець має подати письмовий запит разом з генпланом каналізаційної мережі та паспортом водного господарства до служби водоканалу для погодження умов на скид стічних вод. Якщо підприємство не проводить змін у водовідведенні, то умови на скид стічних вод можуть подовжуватись. Для цього необхідно подати відповідні письмові запити до служби водоканалу за один місяць до закінчення терміну дії умов на скид стічних вод.

Спеціалісти компанії MCL володіють багаторічними досвідом роботи в сфері контролю за водокористуванням, оформлення дозволів на спеціальне водокористування, оформлення документів для отримання умов на скид стічних вод та розробці паспортів водного господарства. В компетенції наших фахівців повний супровід клієнта в отриманні умов на скид стічних вод в місцевій службі водоканалу, включно з підготовкою та оформленням всієї необхідної документації, проведенням лабораторних замірів та розрахунків.

 

Інше в категорії Еколого-правовий консалтинг