Екологічна експертиза

Головною метою державної екологічної експертизи (далі по тексту – державна експертиза) є скорочення можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людей від антропогенної діяльності підприємств та екологічних ситуацій на окремих територіях, об’єктах. Екологічна експертиза спрямована на: визначення рівня екологічного ризику і безпеки від проектованої або існуючої діяльності, організацію науково обґрунтованої оцінки об’єктів, визначення відповідності вимогам природоохоронного законодавства, санітарно-гігієнічних та будівельних норм, оцінювання впливу від проектованої або існуючої діяльності на навколишнє середовище та природні ресурси,  оцінювання ефективності заходів та їх достатності для забезпечення безпеки навколишньому середовищу та природним ресурсам, підготування висновків.

Висновки державної експертизи базуються на документації, яка подана на розгляд уповноваженому органу виконавчої влади. Зазвичай до  складу таких документів входять:

  1. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)– документ у формі звіту, до складу якого входить оцінювання основних напрямів можливого впливу (атмосферне, геологічне, соціальне середовище, природокористування, поводження з відходами) до проектованої або здійснюваної діяльності та під час такої, перелік заходів для скорочення потенційно небезпечного впливу.
  2. Заява про екологічні наслідки – документ встановленого зразка, у якому перераховуються екологічні наслідки від проектованої або здійснюваної діяльності та, та заходи для їх максимального нівелювання.
  3. Еколого-експертна оцінка аналітичного опрацювання матеріалів оцінки впливу – експертний звіт уповноваженого акредитованого органу або особи, які мають право здійснювати таку діяльність.
  4. Публікація заяви про наміри у ЗМІ

Це далеко не повний перелік необхідних документів, звітів та висновків які можуть знадобитися для проведення державної експертизи. Проведення такої експертизи не може здійснюватися «по шаблону», кожен конкретний випадок вимагає індивідуального підходу, та досконалого вивчення усіх природних, місцевих особливостей та факторів впливу на навколишнє середовище. Саме тому, необхідно довірити підготовку усіх документів тільки справжнім професіоналам своєї справи. У розпорядженні компанії еМСіеЛ більше десяти працівників, які мають багаторічний досвід та свідоцтва на право проведення еколого-експертної оцінки. А у розпорядженні клієнтів компанії  еМСіеЛ найкраща підрядна організація, діяльність якої спрямована на задоволення усіх потреб у консалтингу та екології.

Здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Оскільки, проведення державної екологічної експертизи ґрунтується в тому числі і на розгляді проектних матеріалів, то доволі часто виникає подвійне трактування статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» – діючі об’єкти, що становлять екологічну небезпеку (відповідно до постанови Кабміну №808 від 28 серпня 2013 року) підлягають проведенню державної екологічної експертизи не дивлячись на той факт, що даний об’єкт проходив комплексну будівельну експертизу. Якщо Ви зіткнулись з питаннями пов’язаними з екологічною експертизою, просто зверніться до нашого підприємства. Наші спеціалісти проконсультують Вас та дадуть відповіді на ваші питання.

Процес підготовки документації для замовника виглядає наступним чином. Звернення до нашого підприємства з обговоренням деталей підготовки до проведення державної екологічної експертизи, зустріч з нашими спеціалістами у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище для складання на розробку ОВНС, підготовка копій містобудівних, технічних умов, проекту землеустрою та інших проектних документів. Після цього, наші співробітники на основі наданої інформації формують оцінку впливу на навколишнє середовище, підготовлюють заяву про наміри і наслідки, допомагають з публікацією у ЗМІ, проведенням громадських слухань у разі потреби. Частіше за все для розробки достовірного ОВНС необхідно розраховувати ймовірні викиди в атмосферне повітря, скласти нормативний розрахунок спецводокористування, утворення відходів виробництва.

Наше підприємство протягом восьми років спеціалізується на вирішені усіх питань наших клієнтів у сфері екології, ми дотримуємось нашого кредо «Комплексний підхід до екології». Тому будь-яке підприємство будь-якої галузі та типу виробництва може довірити нам виконання цієї послуги «під ключ».

Інше в категорії Проектування та експертиза