Будівельна експертиза

Комплексна будівельна експертиза здійснюється на підставі установленого порядку розробленого та ухваленого Кабінетом Міністрів України. Право на здійснення комплексної державної будівельної експертизи мають організації та експерти, які відповідають встановленим критеріям. Також до проведення будівельної експертизи мають залучатися спеціалісти в сфері санітарно-епідеміологічного контролю, охорони праці, пожежної, ядерної, техногенної безпеки та енергоефективності, які мають відповідний сертифікат, підтверджуючий їхню кваліфікацію.

Відповідно до встановленого порядку, державний виконавчий орган, що здійснює політику в сфері містобудування, архітектури та будівництва, вносить експертні організації, що мають право на здійснення комплексної державної експертизи, до відповідного переліку. Якщо така експертна організація не відповідає встановленим критеріям, то в такому випадку вона виключається зі списку тих, що можуть залучатися до будівельної експертизи.

 Відповідно вимог чинного законодавства України в сфері містобудівної діяльності, обов’язковій державній будівельній експертизі підлягають:

  • об’єкти, що за класами наслідків належать до групи зі значними наслідками (СС3) та середніми наслідками (СС2);
  • об’єкти, що споруджуються на місцевостях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами;
  • об’єкти, що споруджуються із залученням коштів державних і муніципальних підприємств, бюджетних коштів, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень, — щодо кошторисної частини проектної документації.

Об’єкти, що належать до класу об’єктів із незначними наслідками (СС1) не підлягають обов’язковій державній експертизі.

Тобто, іншими словами, державна будівельна експертиза для вище зазначених об’єкті може здійснюватися тільки експертними організаціями, що пройшли відповідну сертифікацію. В будь-яких інших випадках, забудовник чи розробник проекту будівництва визначає виконавця державної будівельної експертизи за власним бажанням.

Процес здійснення комплексної державної будівельної експертизи проходить в кілька етапів:

  • забудовник надає експертній організації пакет документів для здійснення будівельної експертизи;
  • перевірка наданої проектної та технічної документації, проведення розрахунків та аналізу фактичних параметрів проекту будівництва до запланованого. На даному етапі експертна організація проводить перевірку на визначення недоліків проекту, та в разі їхнього виявлення, надає їх замовнику на усунення чи доопрацювання. Після усунення зауважень замовник будівельної експертизи знову надсилає проект будівництва до експертної організації для перевірки.
  • після детального та всебічного вивчення проектної та технічної документації, а також в разі усунення недоліків проекту, виконавець будівельної експертизи (експертна організація) готує попередній висновок будівельної експертизи;
  • виконавець розробляє експертний висновок та надає його замовнику. Комплексний експертний висновок складається з інформації про всі етапи перевірки та всі дані, що були виявлені під час експертизи та відповідних обґрунтувань.

Експерти провідної компанії «еМСіеЛ» мають право на проведення державної будівельної експертизи. Наші спеціалісти організують проведення державної будівельної експертизи та допоможуть Вам  в отриманні експертного висновку про успішну розробку проекту будівництва. Звернувшись до компанії MCL, Ви будете впевнені в якості наданих послуг в обумовлений термін!

Інше в категорії Проектування та експертиза