Проведення лабораторних досліджень стічних вод

Водні об’єкти є національним багатством України та вагомим природним ресурсом, що дозволяє розвиватися багатьом галузям промисловості нашої Держави. У зв’язку з ростом водоспоживання та сучасними тенденціями шодо застосування  жорстких вимог якості води, можна спостерігати зменшення кількості прісної води та, навпаки, значне збільшення забруднених прісних вод небезпечними та шкідливими стічними водами. Така тенденція призводить не тільки до порушення рівноваги в екосистемі, але й до низької або повної втрати здатності води до самовідновлення.

Отже, контроль за екологічним станом водних об’єктів та їхнім біологічним різноманіттям є вкрай важливим. Для ефективного здійснення контролю за екосистемами водних ресурсів, необхідно знати основні джерела та типи забруднення водних об’єктів. Основним джерелом забруднення стічної води є нерозчинні домішки або ж завислі речовини. В залежності від густини та розмірів, завислі речовини бувають різних видів, а основне місце їх утворення – виробничі відпрацьовані води, що скидаються у водні об’єкти. Споживання води, що забруднена нерозчинними домішками призводить до таких захворювань як холера, черевний тиф, дизентерія, гепатит, та потрапляння гельмінтів в організм людини. Нерозчинні домішки бувають:

  • Органічними – рештки тваринного і рослинного походження, а також барвники, органічні сполуки разом із хлором та сіркою, пестициди, смоли, альдегіди, спирти, феноли, синтетичні речовини;
  • Мінеральними – глина, пісок, шлаки, розчини солей, лугу, кислот, а також неорганічні сполуки. Даний тип завислих речовин негативно впливає на фізичні та хімічні властивості води, сприяє отруєнню фауни та замуленню водних об’єктів;
  • Біологічними – віруси, бактерії та збудники різних інфекцій і захворювань, які надходять у водні об’єкти разом із побутовими та господарськими стічними водами.

Також одним із найнебезпечніших видів забруднення водних об’єктів є скид стічних вод забруднених радіоактивними речовинами. Оскільки розпад радіонуклідів може сягати і тисячі років, то такий вид забруднення є безповоротним та довготривалим. Тому необхідно здійснювати лабораторні аналізи стічних вод підприємств, задіяних в сфері енергетики, хімічної та нафтохімічної промисловості, чорної металургії, для виявлення небезпечних радіонуклідів. Захоронення стічних вод забруднених радіоактивними речовинами здійснюється в спеціальних підземних резервуарах чи блоках.

Оскільки стічні води скидаються у водоймища, необхідно, безпосередньо перед їх скиданням, провести лабораторні дослідження складу стічних вод. Аналіз стічних вод можна здійснювати наступними методами: хіміко-бактеріологічними (за участі працівників спеціалізованої лабораторії), технологічними (здійснюється працівниками фільтрувальної споруди чи станції).

Процес підготовки та здійснення лабораторних досліджень стічних вод та їх складу потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів з акредитованої лабораторії для виконання аналізів і досліджень. Підприємцю краще звернутись до організації, здатної забезпечити належне проведення лабораторних аналізів стічних вод задля попередження скиду небезпечних та забруднених стічних вод. Спеціалісти компанії MCL з радістю допоможуть Вам в організації та проведенні лабораторних досліджень стічних вод та в оформленні гранично допустимих скидів або отриманні умов на скид у каналізаційні системи мереж водоканалів. Звернувшись до компанії еМСіеЛ, Ви будете впевнені в якості виконаної роботи в обумовлений термін.

Дана інформація корисна та важлива для Вас? Додайте цю статтю у Вашу стрічку на Facebook.

Якщо Ви не отримали повну відповідь на Ваше питання, або потребуєте індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язку нижче!

 

Форма зворотнього зв'язку