Нормування забруднення атмосферного повітря

Повітря, як самий необхідний елемент для існування живих істот, особливо суворо охороняється законодавством. З метою захисту здоров’я людей та запобіганню змін у кліматі  законодавство висуває певні вимоги до підприємств, які здійснюють промислові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Під цим терміном маються на увазі будь-які речовини, що потрапляють у повітря внаслідок виробничого процесу юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців. Це можуть бути як і складні процеси, наприклад: металургія, виробництво лікарських засобів, тощо; так і повсякденні процеси: приготування їжі, робота двигунів внутрішнього згоряння. Тобто ті виробничі процеси, які реалізуються у рамках функціонування бізнесу, для отримання вигоди фактично, здійснюють природокористування.

Відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства забороняється здійснювати викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря без наявності відповідного Дозволу. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря – документ, який надає підприємствам право здійснювати викиди, видається органами виконавчої влади, на основі звернень підприємств.

Термін дії дозволів на викиди залежать від групи, до якої належать підприємства, в залежності від обладнання, яке використовується і є джерелом викиду забруднюючих речовин та показника кількості викидів забруднюючих речовин. Більшість підприємств, які здійснюють викиди забруднюючих речовин відносяться до третьої групи і мають право отримати дозвіл на викиди безстроково, тобто без необхідності повторного отримання, через 5-10 років, як підприємства, що належать до 1 та 2 груп. Важливий момент: у випадку змін у технологічному процесі, підприємства повинні заново проводити інвентаризацію джерел викидів, та проводити корегування дозволу, або отримувати новий. Термін дії дозволу буде визначатися об’ємами викидів, технологічний обладнанням і т.п.

Варто відмітити, що у дозволі на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря враховуються тільки стаціонарні джерела – тобто ті, що мають постійне місце дислокації, та не переміщуються. Стаціонарні джерела можуть бути: організовані (ті що мають обладнання для збору газів, пилу, – забруднюючих речовин, наприклад трубу), та не організовані – ті що здійснюють викиди в повітря без направленого газопилового потоку (відкритий простір – подвір’я промислового майданчику).

Визначення джерел викиду, речовин та їхньої кількості, здійснюється кваліфікованими фахівцями MCL у сфері екології та охорони повітря. Результатом проведення такої роботи, є Звіт по інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Проведення інвентаризації джерел викидів – складний науковий процес, який включає в себе лабораторні заміри та визначення кількісних та якісних показників речовин, що викидаються. Цей звіт розробляється відповідно до інструкції та містить в собі вичерпну інформацію, яка необхідна для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами. А саме: наявність організованих та не організованих джерела викиду, установки очистки газу (ГОУ), перелік та кількість забруднюючих речовин, результати лабораторних замірів, та розрахунок фактичного обсягу викиду забруднюючих речовин, який виконується згідно методик та затверджених норм. Звіт по інвентаризації джерел повинен реєструватись у відповідних державних природоохоронних органах місцевої влади, та на його основі розробляються документи, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – документи, які необхідні для отримання дозволу на викиди.

Документи, що обґрунтовують обсяги мають право розробляти організації, які внесені до Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів, яке веде Мінприроди. Керуючись своїм кредо «Комплексний підхід до екології» компанія MCL пропонує своїм клієнтам повний спектр послуг для здійснення законного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, серед яких: проведення інвентаризації джерел викидів та лабораторних замірів, розроблення заходів для зменшення обсягу викидів та  документів, що обґрунтовують обсяги викидів, а також повний супровід документів для отримання позитивного результату.