Ми переїхали!

Інформуємо Вас, що ТОВ «еМСіеЛ» переїхало!

Відтепер, ми знаходимось за адресою:

04150, місто Київ, Шевченківський район, вулиця  Січових Стрільців, №77, офіс 511.

Товариство «еМСіеЛ» було створене у 2011 році з метою надання професійних послуг у сфері екології, консалтингу та права. За сім років плідної роботи ми заключили десятки партнерських договорів з найкращими державними, приватними підприємствами та організаціями у сфері екології та охорони природного середовища. Це дозволяє нам у повній мірі задовольняти потреби підприємств, не зважаючи на їх розмір та напрямок діяльності, пов’язані з екологією.

Ми можемо запропонувати Вам усі послуги у сфері екології, природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Ось, їх ще далеко не повний перелік:

Найрозповсюдженіші послуги у сфері міжнародної сертифікації:

 1. Сертифікація “зеленого будівництва” по стандарту LEED
 2. Сертифікація “зеленого будівництва” по стандарту BREEAM
 3. Сертифікація по системі управління безпекою харчових продуктів HACCP
 4. Сертифікація по системі стандартів ISO 9000
 5. Сертифікація по системі стандартів ISO 22000
 6. Сертифікація по стандарту екологічного менеджменту ISO 14001
 7. Сертифікація по екологічному маркуванню та екологічному декларуванню ISO 14020

Еколого-правовий консалтинг та екологічний супровід, який,  дозволяє підприємствам будь-якого розміру і типу діяльності доручити усі їхні, встановлені законом, зобов’язання у сфері охорони навколишнього середовища, природокористування та екології та контроль за належним виконанням обов’язків підрядних організацій висококваліфікованій перевіреній організації MCL. Ось невеликий перелік того, що отримує наш клієнт: щорічне подання звітів 2ТП повітря, 2ТП водгосп, звіт про виконання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин, визначення ПЗУВ, визначення ППУВ, реєстрація декларації про відходи, поновлення дозвільних документів, контроль викидів забруднюючих речовин, контроль якості питної та стічної води, отримання умов на скид, погодження з уповноваженими органами, санітарно-гігієнічний контроль, отримання висновків Держпродспоживслужби (Санстанції), дератизація, дезінсекція, дезінфекція, складання реєстрових карт ОУВ. Більше інформації можна дізнатися тут.

Надання нашим підприємством послуг у сфері екологічного проектування та експертизи, дозволило сотні підприємств вирішити на перший погляд складні та непереборні проблеми:

 1. Розробка та погодження проектів встановлення санітарно-захисних зон (СЗЗ), проектів скорочення розмірів СЗЗ
 2. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
 3. Екологічна експертиза
 4. Розробка та погодження технічних умов, технологічних регламентів, нормативів, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки
 5. Оцінка екологічних ризиків
 6. Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)
 7. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки, розробка та складання декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки, планів локалізації та ліквідації аварій (ПЛАС)
 8. Організація проведення громадських слухань, обговорень
 9. Розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму

Основним джерелом впливу на навколишнє природне середовище є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому ми пропонуємо нашим клієнтам повний комплекс послуг у сфері охорони атмосферного повітря:

 1. Розробка документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря
 2. Режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні випробування котлів, руфтопів та іншого котельного обладнання
 3. Розробка паспортів газоочисних установок (ГОУ)
 4. Реєстрація та перереєстрація ГОУ
 5. Проведення перевірки на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (ефективність роботи ГОУ)
 6. Складання актів перевірки за результатами перевірки технічного стану установки очистки газу на джерелі викиду (утворення)
 7. Проведення технічного навчання, а також перевірка знань інженерно-технічного персоналу та обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ
 8. Підготовка Звіту форми 2-ТП повітря.

Особливо наголошуємо, що усі підприємства, які отримали Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відповідно до умов їх дозволів, зобов’язані передавати Звіт про виконання заходів у сфері охорони атмосферного повітря.

Поводження з відходами, це дуже важливий процес у господарській діяльності будь-якого підприємства, тому ми пропонуємо як у рамках екологічного аутсорсингу, так і окремо, наступні послуги:

 1. Організація ефективного використання відходів
 2. Контроль умов та стану тимчасового розміщення відходів
 3. Реєстрація декларації утворення відходів
 4. Оформлення реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ)
 5. Здійснення моніторингу діяльності підрядників, які розміщують або утилізують відходи, щодо якості виконання їхніх зобов’язань
 6. Проведення інструктажів відповідальних осіб та персоналу, задіяного на роботах з поводження з відходами
 7. Розроблення Інструкцій для персоналу, задіяного на роботах з поводження з відходами.
 8. Ведення журналу 1-ВТ

Прагнення наших клієнтів законно здійснювати природокористування, землекористування та користування надрами, стало поштовхом для нас включити у перелік послуг:

 1. Паспортизацію артезіанських свердловин
 2. Проведення комплексу робіт для отримання дозволу на спеціальне водокористування
 3. Проведення комплексу робіт для отримання дозволу на користування надрами
 4. Проведення комплексу робіт для отримання умов на скид
 5. Лабораторні дослідження якості стічних, зливових вод
 6. Лабораторні дослідження ґрунту
 7. Комплекс робіт з проектування, будівництва систем водозабору (в тому числі організація бурових робіт)
 8. Проведення агрохімічних досліджень ґрунту (в тому числі на наявність родючого шару ґрунту)
 9. Складання агрохімічного паспорту земельної ділянки
 10. Складання проекту рекультивації
 11. Здійснення нагляду під час рекультивації земельних ділянок
 12. Послуги та консультації агронома

Охорона здоров’я населення, це основна ціль та мета, яка поставлена перед охороною навколишнього середовища, тому ми пропонуємо повний спектр послуг пов’язаних з санітарно-епідеміологічним наглядом:

 1. Організація проведення інструментальних (шум, мікроклімат, освітлення) замірів
 2. Організація проведення робіт з дератизації та дезінсекції
 3. Організація проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об’єкт, що діє
 4. Організація проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, що виробляється
 5. Науково-дослідні роботи
 6. Організація проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва
 7. Скорочення санітарно-захисних зон.

Більше інформації на нашому сайті, та за телефонами (044) 235 4359, (067) 329 8529.

Дана інформація корисна та важлива для Вас? Додайте цю статтю у Вашу стрічку на Facebook.

Якщо Ви не отримали повну відповідь на Ваше питання, або потребуєте індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язку нижче!

Форма зворотнього зв'язку