ISO 22000:2005 (HACCP)

Об’єми торгівлі продуктами харчування як на національному так і на міжнародному рівнях зростають щорічно, при цьому маючи значний економічний та соціальний ефекти для організацій та держави. Важливим аспектом для компаній, що виготовляють, обробляють, транспортують, зберігають, реалізують харчову продукцію (чи спеціалізуються на проміжних ланках діяльності) та для кінцевих споживачів є якість та безпека даних продуктів. Оскільки завжди присутня небезпека контамінації харчових продуктів, тобто зараження, забруднення певними нехарактерними речовинами для харчового товару чи впливу несприятливих фізичних, біологічних, хімічних факторів, на будь-якому етапі харчового ланцюга, починаючи з його виробництва та закінчуючи його потраплянням до споживача, що може бути пов’язане, наприклад, із застосуванням недосконалих технологій. Ці питання є важливими як для великих так і для незначних за масштабами компаній, що прямо чи опосередковано пов’язані з виробництвом харчового продукту.

Щоб уможливити та гарантувати безпеку та якість продуктів харчування на всіх етапах харчового ланцюга була створена та впроваджена на основі концепції принципів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Рoints, Аналізу Небезпечних Чинників та Критичних Точок Керування) сертифікація системи менеджменту харчової продукції, що представляє собою одну з п’яти видів сертифікації, яка затверджена Глобальною ініціативою з безпеки продуктів харчування (Global Food Safety Initiative). Важливість даної системи полягає в тому, що вона виявляє, оцінює, контролює вагомі для харчових продуктів загрози та дає можливість створити ефективну систему управляння безпекою харчової продукції. Також, відповідно до Закону України «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів» система менеджменту безпеки харчової продукції є обов’язковою для впровадження та функціонування.

У серпні 2005 року Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) прийнятий міжнародний стандарт ISO 22000:2005, що пропонує модель системи менеджменту безпеки харчових продуктів (СМБПП), таким чином забезпечуючи підприємство здатністю контролювати ризики безпеки харчової продукції та гарантувати споживачам безпеку товару. Стандарт ISO 22000:2005 являється одним з найпоширеніших та результативних стандартів, що реалізують принципи НАССР. ISO 22000:2005 узгоджено з ISO 9001 та ISO 14001 для їх гармонійного спільного використання. Також даний стандарт можна узгоджувати із іншими стандартами на систему управління або застосовувати незалежно від них. В разі необхідності організації можуть створювати систему управління безпечністю харчових продуктів за відповідними вимогами цього стандарту.

Сфери застосування вимог стандарту ISO 22000:2005 охоплює увесь масив компаній, незалежно від їх розміру та складності організації, що прямо чи опосередковано впливають чи реалізують свою діяльність на будь-якому етапі харчового ланцюга товару – від його виробництва до отримання споживачами. До таких організацій можуть належати, наприклад, виробники кормів, фермери, організації, що безпосередньо задіяні у виробництві харчових продуктів, торгівлі, ресторанній сфері, організації, що надають послуги логістики харчових товарів, що займаються поставкою устаткування, мийних, дезінфікуючих засобів, пакувальних матеріалів та інші. Також стандарт ISO 22000:2005 дозволяє невеликим та нескладним за структурою організаціям, як фермам невеликого масштабу, невеликим підприємствам роздрібної торгівлі тощо, впроваджувати уже розроблену систему керування безпекою продукції у свій процес управління.

Крім того після вступу в силу Угоди про асоціацію України з ЄС багато українських організацій, отримавши сертифікат ISO 22000:2005, стають ще на крок ближчими до виходу на європейський ринок. Оскільки в сучасних умовах швидкого переміщення продукції не лише в межах, але і за кордонами країни, застосування стандарту ISO 22000:2005, перш за все, підвищить довіру до Вашого товару та допоможе сформувати репутацію виробника якісної та безпечної продукції, оскільки дана сертифікація забезпечує впровадження єдиних правил щодо якості та безпеки харчових продуктів підприємств-виробників практично у всіх сучасних країнах світу.

Впровадження системи управління безпеки харчової продукції, що основана на вимогах  ISO 22000:2005, оптимізує процеси менеджменту організації, таким чином дозволяючи сконцентрувати особливу увагу та направити сили організації на лімітування чи усунення небезпек, що мають вагомий вплив на безпеку продукції для клієнтів та споживачів, та допоможе обмежити затрати організації на запобігання малоймовірних небезпек. Стабільна якість продукції організацій із впровадженим стандартом ISO 22000:2005 забезпечує зниження частки браку і числа рекламації, що призводить до економії фінансових ресурсів. Ваша організація отримує додаткові можливості залучення більшої кількості лояльних споживачів та нових партнерів, підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок наявності впізнаваного на європейському ринку сертифіката ISO 22000:2005. Найважливіше, споживач отримує впевненість у безпечності Вашої продукції та послуг; ймовірність виникнення ризиків, пов’язаних із небезпечними продуктами значно знижується.

Здатність організації відповідати вимогам стандарту ISO 22000:2005 підтверджується шляхом проходження процедури сертифікації та отримання відповідного сертифіката за допомогою незалежних уповноважених в цій сфері міжнародних чи національних органів. Орган сертифікації ТОВ «еМСіеЛ» акредитований у галузі сертифікації системи менеджменту безпеки харчової продукції по стандарту ISO 22000:2005, та є однією з компетентних організацій, що забезпечує якісну та оперативну процедуру сертифікації. Спеціалісти компанії «еМСіеЛ» надають професійну консультацію та здійснюють сертифікацію ISO 22000:2005, супроводжуючи  підприємство продовж усього процесу налагодження системи управління безпеки харчових продуктів відповідно до вимог стандарту ISO 22000:2005.

Дана інформація корисна та важлива для Вас? Додайте цю статтю у Вашу стрічку на Facebook.

Якщо Ви не отримали повну відповідь на Ваше питання, або потребуєте індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язку нижче!

Форма зворотнього зв'язку