Cистеми екологічного менеджменту ISO 14001

Поштовхом для розробки перших стандартів системи екологічного менеджменту став все більший інтерес держав світу до проблем природного середовища. Першу програму з навколишнього природного середовища впровадила Організація Об’єднаних націй в 1972 році під час конференції в Стокгольмі. Ця подія сприяла створенню Всесвітньої Комісії з навколишнього середовища та розвитку (Комісія Брундтланд) та ухваленню Монреальського протоколу з питань охорони озонового шару та Базельської конвенції про контроль за транспортуванням відходів та їх видаленням. Але тільки в 1992 році британська організація BSI опублікувала перший в світі стандарт екологічної системи менеджменту BS 7750. Варто зазначити, що цей стандарт був розроблений завдяки ініціативи звичайних підприємців-промисловців, яких занепокоїв стан навколишнього природного середовища. Згодом, саме цей стандарт Міжнародна організація із стандартизації поклала в основу сучасного ISO 14000, який був опублікований в 1996 році.

Група стандартів ISO 14000 призначена для надання інструкцій компаніям чи організаціям незалежно від їхнього виду діяльності та розміру з питань відповідальності за навколишнє природне середовище. ISO 14001:2015 та його супутній стандарт ISO 14006:2011 спираються на екологічні аспекти системи менеджменту. Інші стандарти з групи ISO 14000 спеціалізуються на таких елементах як аудит, зв’язок, маркування, аналіз життєвого циклу природного середовища та його структури, а також екологічні проблеми (наприклад зміна клімату, викиди парникових газів). Дана група стандартів ISO 14000 була розроблена технічним комітетом організації ISO.

                Перш за все, варто розуміти, що ISO 14001 встановлює певні критерії для екологічної системи управління, які мають допомогти компанії в розробці власної ефективної екологічної системи. Стандартизація ISO 14001 є добровільною, як і інші стандарти групи ISO. Також ISO 14001 має певні ознаки злагодженої системи управління та підходить для всіх компаній з маленькими та високими ризиками, для компаній, що виробляють товари, надають послуги та публічним організаціям, та великим транснаціональним корпораціям. Стандарт ISO 14001 дотримується методу постійного вдосконалення, але його вимоги відрізняються від вимог системи якості менеджменту. Даний метод ISO 14001 про постійне вдосконалення розподілений на три напрямки: розвиток (розширення сфер діяльності, що пов’язані з екологічною системою менеджменту), насищення (безперервне збільшення об’ємів виробленої продукції, кількості ресурсів)  та вдосконалення (покращення організаційної структури самої системи та розробка власних методів вирішення проблем). Тобто, метод ISO 14001 про постійне вдосконалення має на увазі стратегічний підхід у вирішенні проблем екології та пошуку інноваційних рішень для захисту природного середовища.

На території України розроблено та інтегровано у вітчизняне законодавство стандарт ISO 14001:2015. 21 грудня 2015 року був прийнятий стандарт ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування», а з 1 липня 2016 року вступив в дію.

Як вже зазначалось вище, сертифікація ISO 14001:2015 є добровільною, але українська система контролю за  сертифікацією передбачає для деяких об’єктів обов’язкове її проведення, а саме:

  • Вироби або продукція, які вважаються шкідливими для природного середовища, включаючи речовини, що можуть руйнувати озоновий шар;
  • Технології, які можуть бути екологічно шкідливими під час їх застосування в дослідних та лабораторних центрах;
  • Транскордонне перевезення відходів;
  • Торгівля деякими представниками флори та фауни, що знаходяться під загрозою зникнення та ті, що знаходяться під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори.

Спеціалісти компанії «еМСіеЛ» гарантують Вам безпристрасність та незалежність оцінювання під час проведення сертифікації Вашої екологічної системи управління. Перш за все, для успішного застосування та реалізації  екологічної системи менеджменту, спеціалісти ТОВ «еМСіеЛ»  пропонують Вам використати їхні професійні знання та багаторічний досвід в сфері екології, проведення сертифікацій ISO.

Дана інформація корисна та важлива для Вас? Додайте цю статтю у Вашу стрічку на Facebook.

Якщо Ви не отримали повну відповідь на Ваше питання, або потребуєте індивідуальної безкоштовної консультації, заповніть будь ласка, форму зворотного зв’язку нижче!

Форма зворотнього зв'язку